neděle 31. října 2010

Jak na citace a psaní prací

Jak by správně měl vypadat rejstřík použité literatury, článků, webu a mnoha dalších - to se dozvíte na stránkách http://citace.com, jejich Generátor citací vám usnadní vytvoření toho správného rejstříku použité literatury pro vaši práci.

A jakými zásadami by se měla vaše práce řídit. O tom hovoří norma ČSN 01 6910, zkuste se do ní podívat.

VirtualHost v Apache

Virtuální jména se v Apache používají pro rozlišení jednotlivých webů a také zjednodušení jejich adresy. Používají se k tomu direktivy

NameVirtualHost *:443
NameVirtualHost *:80

Zatímco NameVirtualHost *:443 je dobré uvést např. do souboru /etc/apache2/sites-enabled/000-default, možnost NameVirtualHost *:80 je už v souboru /etc/apache2/ports.conf povolena. Pro pojmenování počítačů se používají volby

ServerName server1.cz
ServerAlias www.server1.cz

Ta druhá je nepovinná, ale je to taková alternativa/alias originálního jména.

Další virtuální počítače můžete uvést také v tomto souboru nebo jinde. Já si k tomu obvykle udělám nový soubor /etc/apache2/conf.d/dns_jmena.conf, kde to vše sepíšu. Také to můžete vhodně rozdělit do více menších souborů. Takový jednoduchý další virtuální web by mohl vypadat např. takto:

<VirtualHost *:80>
  ServerName server2.cz
  ServerAlias www.server2.cz
  DocumentRoot /var/www/server2
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
        ServerName server2.cz
        ServerAlias www.server2.cz
        DocumentRoot /var/www/server2
        SSLEngine on
        SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem
</VirtualHost>

Pozor, aby vše fungovalo, musíte si na svém DNS serveru nastavit odpovídající A záznam! ;-)

Pár chyb serveru Apache

Virtuální jména (NameVirtualHost) 

NameVirtualHost je direktiva Apache, která vám zajistí, aby používání pěkných jmen stránek přímo na vašem serveru. Jinými slovy, např. místo http://server.cz/moodle bude vaše adresa http://moodle.server.cz atp. K tomu potřebujete nejprve nastavit správně DNS a také nastavit správně server Apache.

Virtuální jména se zapínají direktivou
NameVirtualHost *:80
NameVirtualHost *:443

přímo v souboru /etc/apache2/sites-enabled/000-default. Abych byl přesnější, do tohoto souboru uvádějte pouze druhý výše uvedený řádek (virtuální jména na portu 443/HTTPS). Na portu 80 jsou již zapnutá v souboru /etc/apache2/ports.conf.

Proto pokud se setkáte s chybovou hláškou Apache:
NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts

Zatímco port 443 mlčí, bude chyba zřejmě ve vícenásobném zapnutí (vložení) direktivy NameVirtualHost *:80 a řešením je jednu z nich smazat.

Jak se jmenuji?
Další oblíbenou chybou při startu Apache může být problém s rozlišením jména serveru.

apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using IP_ADRESA for ServerName

Řešením je správné nastavení doménového jména serveru v souboru /etc/hosts. Řádek s IP adresou vašeho serveru by měl jako první obsahovat jeho plné doménové jméno, např.:

192.168.0.1    server.cz

sobota 30. října 2010

Generování certifikátu pro Apache

Vytvoření zabezpečeného spojení (HTTPS) se serverem Apache je tak snadné! (Jen si to stále nemůžu zapamatovat...)

Vytvoření certifikátu SSL

mkdir /etc/apache2/ssl
openssl req $@ -new -x509 -days 3650 -nodes -out /etc/apache2/ssl/apache.pem -keyout /etc/apache2/ssl/apache.pem

platnost takto vytvořeného certifikátu bude celých 3650 dní (zhruba 10 let ;-)). Pokud by certifikát někdo zcizil, byl by to docela průšvih a tak je dobré mu nastavit ta správná práva:

chmod 600 /etc/apache2/ssl/apache.pem

Povolení SSL v Apache

Podpora SSL se v Apache zapíná tímto příkazem

a2enmod ssl

Dá je třeba nastavit soubor /etc/apache2/sites-enabled/000-default

Kde by mohlo přibýt zhruba následující

NameVirtualHost *:443

<VirtualHost *:443>
        ServerName jmeno_serveru.cz
        ServerAlias www.jmeno_serveru.cz

        DocumentRoot /var/www/
        ErrorLog /var/log/apache2/error.log
        CustomLog /var/log/apache2/access.log combined

        SSLEngine on
        SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem
</VirtualHost>

Konečně je potřeba server Apache restartovat

sudo /etc/init.d/apache2 restart

středa 27. října 2010

Vytvořte si svůj QR kód


QR kódy se stále častěji vyskytují okolo nás. Jedná se o nástupce běžných čárových kódů a to z důvodu množství informací, které mohou obsahovat. Díky speciální aplikaci pro mobilní telefony vás po vyfocení kód nasměruje na internetovou stránku, kterou obsahuje. Svůj vlastní QR kód si můžete vytvořit na zde.

sobota 23. října 2010

Evidence výpočetní techniky

Máte ve správě výpočetní techniku a potřebujete mít přehled? K evidenci můžete využít software GLPI, kterým můžete sledovat nejen výpočetní techniku, ale i periferie, včetně množství tonerů. Program umožňuje efektivní způsobem hlídání množství použitých licencí a jejich umístění. Pokud budete potřebovat, upozorní vás na končící licence a nutnost jejich obnovy, či nedostatečné zásoby tonerů. Program je uvolněn pod licencí GNU/GPL verze 2.

pátek 22. října 2010

AddURL, když vás Google nenajde

Stává se to málo, ale může se stát, že vaše stránky nejsou na vyhledávači Google vidět. V tomto a jiných případech můžete ručně požádat o jejich indexaci díky službě Google Add URL. Tím se vaše stránky zařadí do fronty stránek čekajících na indexaci a v brzké době (max. několik dnů) budou indexovány automatickými roboty.

Jak poznám, že jsou moje stránky na Googlu?
Do políčka hledání na www.google.com zadejte text: site:vaše_doména, např. site:rokit.cz. Objeví se vám relevantní stránky, které se k dané doméně vztahují, pokud se neobjeví vaše stránky, pak o vás vyhledávač Google neví.

čtvrtek 21. října 2010

Ikona stránky

Chcete na své stránky přidat vlastní ikonu, která se zobrazí vedle adresy stránek?
K vytvoření ikony můžete využít výborný nástroj favicon.cc. Hotovou ikonu si stáhněte pomocí odkazu Download favicon a umístěte ji do kořenového adresáře vašich stránek (návod). Soubor se musí jmenovat favicon.ico, proto ho nikdy nepřejmenovávejte.

Jak zjistit číslo a další informace o disku ve Windows

V protokolu událostí můžete narazit na události, které se týkají disků. Jednotlivé disky jsou v protokolu označeny pomocí čísel. Jak můžete ...