pondělí 7. dubna 2014

Jak na vynucený profil MS Windows 7

Jsou-li to lokální účty, pak je nutné zrušit přihlašování do domény Windows, a dál:

Uživateli ideálně nastavit další nemožnosti.

Dál Win + R a control userpasswords2, zde zrušit nutnost zadání hesla při přihlášení  a potvrdit, dál se nás Windows zeptá, kterého uživatele chceme automaticky přihlásit...

Uživateli přejmenovat v profilu souboru ntuser.dat na ntuser. man (na zobrazení souboru je nutné povolit možnost zobrazení skrytý/systémových/chráněných souborů). Dá je třeba přejmenovat uživatelský profil v C:\Users\test na C:\Users\test.v2 a v nastavení profilu uživatele vybrat umístění C:\Users\test (tedy bez toho .v2) na konci ..

úterý 25. března 2014

pondělí 10. března 2014

VLAN, Proxmox, stanice

Nastavení VLAN na Proxmoxu
/etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto bond0
iface bond0 inet manual
        slaves eth0
        bond_miimon 100
        bond_mode 4

auto bond0.2
   iface bond0.2 inet manual
   vlan-raw-device bond0

auto bond0.3
   iface bond0.3 inet manual
   vlan-raw-device bond0

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
        address 192.180.5.5
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.180.5.1
        bridge_ports bond0.3
        bridge_stp off
        bridge_fd 0

auto vmbr1
 iface vmbr1 inet static
   address  192.180.1.5
   netmask  255.255.255.0
   gateway  192.180.1.1
   bridge_ports bond0.2
   bridge_stp off
   bridge_fd 0


Na virtuálních strojích pak je možno přidávat IP dle libosti.

Nastavení klienta

modprobe 8021q

apt-get install vlan

vconfig add eth0 2    # 2 is vlan number
ifconfig eth0.2 up
ifconfig eth0.2 mtu 1496    #optional if your network card doesn't support MTU 1504B
ifconfig eth0.2 192.180.1.10 netmask 255.255.255.0


pondělí 3. února 2014

pátek 24. ledna 2014

Instalace Javy od Sunu v Debianu

apt-get install java-package

Stáhnout JRE (archiv .tar.gz od Sunu) a pak zadat např.:

make-jpkg jre-7u51-linux-x64.tar.gz

Vytvoří se balíček Debianu, který nainstalujete obvyklým způsobem

dpkg -i oracle-java7-jre_7u51_amd64.deb


úterý 31. prosince 2013

Simulace zobrazení stránek na tabletu nebo mobilním telefonu v prohlížečích Google Chrome a Chromium

Pokud potřebujete zjistit, jak se zobrazuje stránka na tabletu nebo mobilním telefonu, můžete použít prohlížeč Google Chrome nebo Chromium.

1. Zapněte Nástroje pro vývojáře (např. stiskem klávesy F12).

2. V pravém dolním rohu klikněte na ikonu ozubeného kola.


3. Zobrazí se okno Settings. Klikněte na Overrides, zatrhněte volbu User Agent a zvolte zařízení, na kterém chcete zobrazení simulovat.


4. Zadejte požadovanou adresu. Stránka by se měla zobrazit tak, jako by vypadala na simulovaném zařízení. Pokud se Vám zdá, že se stránka nezobrazuje správně, zkuste stránku obnovit a případně vymazat cache.