pátek 23. září 2016

Zobrazení obsahu webu na jiném webu

Stáhnout Simple HTML DOM. Pomocí PHP vyfiltrovat obsah, který chceme, případně přenastavit target pro otvírání odkazů v novém okně

<html>
<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>
 

<?php
error_reporting( E_ALL );
ini_set('display_errors', 1);

include ('simple_html_dom.php');

$html = file_get_html('http://URL-ADRESA');
foreach($html->find('#blew') as $blok){
    $blok = preg_replace("/<a(.*?)>/", "<a$1 target=\"_blank\">", $blok);
    echo $blok;
}
?>


</body>
</html>


Do svého webu vložit tento kód

<object data="URl-adresa/skript.php" height="900">
    Your browser doesn’t support the object tag.
</object>

sobota 13. srpna 2016

Toshiba Portégé Z30T: jak odstranit praskání v reproduktorech v systému Linux Mint 18

Pokud v reproduktorech slyšíte praskání/šum i v případě, že počítač zrovna nepřehrává žádný zvuk, stačí spustit v terminálu program alsamixer a nastavit zařízení Loopback na hodnotu Disabled (viz obrázek). Změna hodnoty se provádí pomocí kurzorových kláves (šipka nahoru/dolů).


pátek 8. července 2016

Instalace Grub Efi na další dostupné disky

umount /boot/efi
mount /dev/sdb1 /boot/efi
grub-install /dev/sdb
update-grub

a podobně

umount /boot/efi
mount /dev/sdc1 /boot/efi
grub-install /dev/sdc
update-grub

pátek 6. května 2016

Jak odstranit problém s appletem Dropboxu v Linuxu Mint 17.3

V distribuci Linux Mint 17.3 se v prostředí Cinnamon nezobrazuje applet Dropboxu (ikona se sice zobrazí, ale po kliknutí se nezobrazí nabídka). Při opravě postupujte podle návodu pro Linux Mint 17.2, jen místo příkazu pro spouštění dropnap. Rozdíl je pouze v příkazu pro spuštění: místo dropbox start -i zadejte dbus-launch dropbox start. Nastavovat prodlevu spouštění není nutné.

středa 10. února 2016

Ruby - nahrazování textu

Soubor skript.rb

#!/usr/bin/ruby

def nacteni(soubor)
    obsah = ""

    File.open(soubor).each_line do |radek|
            obsah << radek
    end

    return obsah
end

def filtr(obsah)
    return obsah.gsub(/<a [^<]*?XXX-XXX.*?>(.*?)<\/a>/,'\1').gsub(/<img [^<]*?XXX-XXX.*?>/,'');
end

soubor = ARGV[0];
puts filtr(nacteni(soubor));


Odmaže všechny odkazy a obrázky obsahující odkaz na  XXX-XXX. Skript se volá

./skript.rb soubor.txt > upraveny-soubor.txt