středa 31. prosince 2014

Prohození tlačítek myši v Linuxu

Jednoduchý příkaz, který nastaví tlačítka myši pro leváky (prohodí levé a pravé tlačítko):

xmodmap -e "pointer = 3 2 1"

Můžeme si také vytvořit skript, který při každém spuštění tlačítka prohodí (pokud je aktuální nastavení pro praváky, změní ho na nastavení pro leváky a naopak):

#!/bin/bash

current=$(xmodmap -pp | head -5 | tail -1 | awk '{print $2}');

if [ "$current" -eq "1" ]
then
        xmodmap -e "pointer = 3 2 1";
else
        xmodmap -e "pointer = 1 2 3";
fi

Zdroj: http://crunchbang.org/forums/viewtopic.php?id=1760

středa 24. prosince 2014

Ruby a filtrování HTML

Vstupní HTML stránka s opakováním bloků typu

...
 <div class="views-field-field-dne-value">
                <span class="field-content">13.5.2014</span>
  </div>
 
  <div class="views-field-title">
                <span class="field-content">Efektivní využití ERP v podnikových procesech</span>
  </div>
 
  <div class="views-field-body">
                <div class="field-content">Seznam.cz - kdo z nás by ho neznal, na našem letním setkání - dne 11.6 vystoupí se svým příspěvkem&nbsp;<strong>Efektivní využití ERP v podnikových procesech&nbsp;</strong>pan&nbsp;<strong>Milan Smutný, finanční ředitel Seznam.cz. </strong><strong>Více informací <a href="http://cafin.cz/sites/default/files/1413-cafin-letni-setkani-05_final.pdf">zde.</a></strong></div>
  </div>
.....


Tyto části se v HTML souboru opakují a je třeba je získat a upravit. Za pomoci Ruby nějak takto:

#!/usr/bin/ruby

require 'rubygems'
require 'nokogiri'  

#snadné získání položek pomocí Nokogiri
page = Nokogiri::HTML(open("index.html"))  
$poledatum=page.css("div[class='views-field-field-dne-value'] span")
$polenazev=page.css("div[class='views-field-title'] span")
$poletext=page.css("div[class='views-field-body'] div")

#kontrolní délky načtených polí
#puts $poledatum.length
#puts $polenazev.length
#puts $poletext.length

#hlavní program - rozsekání do souborů
$i=0
while $i<$poledatum.length do
 $vystup=''

#pěkný příklad načtení bloku textu do proměnné
 $vystup += <<STRING
<html>
<head>
<title>Název</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>   
STRING

#přepis načtených položek do vlastních značek
 $vystup+= "<div class=\"datum\">"+$poledatum[$i].text+"</div>\n"
 $vystup+= "<div class=\"nazev\">"+$polenazev[$i].text+"</div>\n"

#nutný zápis textové položky v HTML formátu do pomoc. souboru
 File.open("000.html",'w') {
     |file| file.write($poletext[$i])
 } 

#načtení zapsaného souboru, pozor odstranit konce řádků
 $output=File.read("000.html").gsub(/\n/," ")

#zápis textu a ukončení HTML souboru
 $vystup+= "<div class=\"text\">"+$output+"</div>\n"

 $vystup += <<STRING
</body>   
</html>
STRING

#fyzický zápis do souboru a další opakování cyklu
 File.open("#{$i}.html",'w') {
     |file| file.write($vystup)
 }
   
 $i+=1
end

Tento skript vezme soubor index.html a vytvoří z něj hromadu HTML souborů obsahujících upravné informace, které pak lze např. za pomocí pluginu HTML Import 2 naimportovat do WordPressu.

sobota 6. prosince 2014

Bezplatný e-learningový kurz na téma TCP/IP

Akademie CZ.NIC spustila na adrese https://moodle.nic.cz/ e-learningový systém Moodle. V systému je nyní bezplatný e-learningový kurz Rodina protokolů TCP/IP, který si můžete vyzkoušet i bez přihlášení. Grafickou úpravu Moodlu a šablony realizoval RokIT Partner s.r.o.

čtvrtek 4. prosince 2014

Jak na sledování VOYO v Linuxu

Instalace Pipelight (Windows plugins in Linux browsers)

Pro testovací/nestabilní verzi Debianu takto:

sudo dpkg --add-architecture i386 
wget http://repos.fds-team.de/Release.key
sudo apt-key add Release.key 
 
Do /etc/apt/sources.list přidat 
deb http://repos.fds-team.de/stable/debian/ jessie main 

apt-get update
apt-get install pipelight-multi
pipelight-plugin --update
   
Zapnout plugin widevine

pipelight-plugin --enable widevine

Změna typu OS

Instalace User Agent Switcher a přidání nového profilu (Windows). Nutno nastavit Platform např. na Win32.Emulace systému Windows v Iceweaselu
Test x Voyo
Úspěšný test


Odkazy
http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=64268.0
http://pipelight.net/cms/install/installation-debian.html

neděle 16. listopadu 2014

WiFi systém vhodný pro školy

Na adrese http://www.skolabezdratu.cz/wifi/ si můžete prohlédnout informace o WiFi systému, který je vhodný pro školy. Se systémem máme dlouhodobé zkušenosti, na základě kterých ho můžeme doporučit i pro velké školy a podobné organizace.

sobota 15. listopadu 2014

Jak na instalaci Ruby on rails v Debian 7


Níže uvedené příkazy není třeba provádět s právy uživatele root. 

Instalace

curl -L https://get.rvm.io | bash -s stable --rails
source ~/.rvm/scripts/rvm


Vytvoření Ruby on Rails serveru

rails new sample
cd sample
vim Gemfile


Do souboru Gemfile přidat tento text:


gem 'execjs'
gem 'therubyracer'


Doinstalovat potřebné balíčky


bundle install

Spuštění Ruby on Rails serveru

rails s 

Prohlídka serveru v prohlížeči

http://<IP-nebo-DNS-pocitace>:3000/

Zdroj

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-ruby-on-rails-on-an-debian-7-0-wheezy-vps-using-rvm

pondělí 10. listopadu 2014

Vyzkoušejte si Moodle zdarma

Dnes vyšla nová verze e-learningového systému Moodle. Při této příležitosti jsme na adrese piskoviste.rokit.cz zpřístupnili server, na kterém si můžete vyzkoušet práci s Moodlem z pohledu správce systému, učitele i studenta. Server budeme průběžně aktualizovat, aby si zájemci mohli vyzkoušet vždy nejnovější verzi Moodlu.

neděle 26. října 2014

WordPress v multisite a povolení nahrávání typů souborů

WordPress implicitně neumožňuje nahrávat určité typy souborů (např. soubory s koncovkou ppt nebo pptx, vytvořené v PowerPointu). Pokud provozujete WordPress v režimu multisite, můžete potřebné typy souborů nastavit pomocí následujícího postupu: Moje weby > Administrace sítě webů > Nastavení > Network Settings.Zdroj: http://wordpress.stackexchange.com/questions/16222/can-upload-doc-and-pdf-but-not-ppt-not-permitted-for-security-reasons

neděle 10. srpna 2014

Instalace Unifi na Debianu

http://wiki.ubnt.com/UniFi

echo "deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/distros/deb/squeeze squeeze ubiquiti" >> /etc/apt/sources.list.d/20ubiquiti.list
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv C0A52C50


echo "deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/debian-sysvinit dist 10gen" >> /etc/apt/sources.list.d/21mongodb.list
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 7F0CEB10


apt-get update
apt-get install unifiUpravit v souboru /etc/init.d/unifi 


JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/

https://<ip>:8443

úterý 24. června 2014

Ten správný návod na ověření vůči LDAP

http://karmak.org/archive/2003/02/ldap/ldap-linux.htm

Ve zkratce to jsou soubory

/etc/nsswitch.conf

passwd:         files ldap
group:          files ldap
shadow:         compat ldap/etc/libnss-ldap.conf

uri ldap://192.168.3.4/

/etc/pam_ldap.conf

uri ldap://192.168.3.4/

úterý 17. června 2014

Synchronizace složky (adresáře) Dokumenty pomocí Dropboxu

Pokud potřebujete synchronizovat složku (adresář) Dokumenty pomocí Dropboxu, můžete použít následující postup.
  1. Přesuňte složku Dokumenty (např. /home/karel/Dokumenty) do Dropboxu (např. /home/karel/Dropbox/Dokumenty).
  2. Místo původní složky Dokumenty vytvořte symbolický odkaz na nové umístění pomocí následujícího příkazu:
    ln -s /home/karel/Dropbox/Dokumenty /home/karel/Dokumenty
  3. Symbolický odkaz se chová podobně jako skutečná složka (adresář), takže v home/karel/Dokumenty nyní vidíte obsah /home/karel/Dropbox/Dukumenty.

Další možnosti a postupy pro jiné operační systémy najdete na http://www.dropboxwiki.com/tips-and-tricks/sync-other-folders.

pátek 18. dubna 2014

Jak rychle vytvořit průhlednou animaci

Máte animaci ve formátu GIF a chcete se zbavit bílého pozadí? Zadejte následující a vše zařídí ImageMagick:

convert vstup.gif -transparent white vystup.gif  

Jak zapnout uživatelské kvóty ve virtuálním počítači Proxmoxu

Za vše může výše uvedená volba Quota UGID limit. Zde se nastavuje číslo větší než je počet uživatelů/skupin na virtuálním počítači. Po restartu virtuálního počítače budou kvóty funkční.

https://openvz.org/User_Guide/Managing_Resources#Turning_On_and_Off_Second-Level_Quotas_for_Container

pondělí 7. dubna 2014

Jak na vynucený profil MS Windows 7

Jsou-li to lokální účty, pak je nutné zrušit přihlašování do domény Windows, a dál:

Uživateli ideálně nastavit další nemožnosti.

Dál Win + R a control userpasswords2, zde zrušit nutnost zadání hesla při přihlášení  a potvrdit, dál se nás Windows zeptá, kterého uživatele chceme automaticky přihlásit...

Uživateli přejmenovat v profilu souboru ntuser.dat na ntuser. man (na zobrazení souboru je nutné povolit možnost zobrazení skrytý/systémových/chráněných souborů). Dá je třeba přejmenovat uživatelský profil v C:\Users\test na C:\Users\test.v2 a v nastavení profilu uživatele vybrat umístění C:\Users\test (tedy bez toho .v2) na konci ..

úterý 25. března 2014

pondělí 10. března 2014

VLAN, Proxmox, stanice

Nastavení VLAN na Proxmoxu
/etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto bond0
iface bond0 inet manual
        slaves eth0
        bond_miimon 100
        bond_mode 4

auto bond0.2
   iface bond0.2 inet manual
   vlan-raw-device bond0

auto bond0.3
   iface bond0.3 inet manual
   vlan-raw-device bond0

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
        address 192.180.5.5
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.180.5.1
        bridge_ports bond0.3
        bridge_stp off
        bridge_fd 0

auto vmbr1
 iface vmbr1 inet static
   address  192.180.1.5
   netmask  255.255.255.0
   gateway  192.180.1.1
   bridge_ports bond0.2
   bridge_stp off
   bridge_fd 0


Na virtuálních strojích pak je možno přidávat IP dle libosti.

Nastavení klienta

modprobe 8021q

apt-get install vlan

vconfig add eth0 2    # 2 is vlan number
ifconfig eth0.2 up
ifconfig eth0.2 mtu 1496    #optional if your network card doesn't support MTU 1504B
ifconfig eth0.2 192.180.1.10 netmask 255.255.255.0


pátek 24. ledna 2014

Instalace Javy od Sunu v Debianu

apt-get install java-package

Stáhnout JRE (archiv .tar.gz od Sunu) a pak zadat např.:

make-jpkg jre-7u51-linux-x64.tar.gz

Vytvoří se balíček Debianu, který nainstalujete obvyklým způsobem

dpkg -i oracle-java7-jre_7u51_amd64.deb


Jak nainstalovat plugin Skype Meetings

Skype pro firmy (Skype for Business) umožňuje používat ke komunikaci také plugin Webové schůzky, díky kterému se můžete připojit k naplánova...