čtvrtek 31. března 2011

Marinelli x Drupal x SuperFish

Náhradní menu se dá vylovit z modulu Superfish. To má trošku složitější instalaci, ale je tam popsaná.

  1. Download Superfish library and extract it in sites/all/libraries.
  2. Download & extract the Libraries module in sites/all/modules.
  3. Drupal 6 users would need to install jQuery_update module (v2.0) as well.
  4. Download & extract the Superfish module in /sites/all/modules.
  5. Upgrade users need to delete the module folder (sites/all/modules/superfish) before uploading the new version. Also, if having any modified CSS file, just move it from sites/all/modules/superfish/css/extra to sites/all/libraries/superfish/style
  6. Upgrade users need to run update.php

Tím přibudou v blocích menu superfish, které je možné osadit určitými nabídkami. Pro posun menu směrem nahoru k tématu Marinelli je nutné upravit např. soubor sites/all/themes/marinelli/css/drupal.css přidáním těchto řádků:

#overContent {
        position: relative;
        top: -30px;
}

Konečně úprava vzhledu menu se provádí v adresáři sites/all/libraries/superfish/style.

pondělí 21. března 2011

Obrázek s průhledným pozadím v Google Sites

Pokud do stránek vytvořených v Google Sites vložíte obrázek s průhledným pozadím (png nebo gif), zobrazí se pozadí bílou barvou. Pokud chcete zobrazit obrázek s průhledným pozadím, vložte ho nejprve do stránky a potom si při editaci stránky zobrazte HTML kód. Najděte tag img a do atributu style přidejte: background-color: transparent; border: none; (viz příklad níže). 
<img src="https://sites.google.com/a/homeopatie-poradna.cz/www/o-homeopatii/relief.png" style="background-color: transparent; border: none; margin: 5px 10px; float: right;">
Zdroj: http://www.google.com/support/forum/p/sites/thread?tid=79b09ba44a873401&hl=en

pátek 11. března 2011

Jak na virtuální domény v Postfixu

V /etc/postfix vytvoříme adresář virtual. Ten by měl obsahovat soubor domains s doménami:

domena1.cz
domena2.cz
domena3.cz

Dál by měl obsahovat seznam jednotlivých uživatelů spolu s jejich mapováním

domena1.cz    DOMAIN
@domena1.cz    uzivatel

domena2.cz    DOMAIN
uzivatelx@domena2.cz    uzivatelx@seznam.cz
@domena2.cz    martin.sin

domena3.cz        DOMAIN
@domena3.cz    martin.sin


aliasy @domena.cz přitom pokrývají všechny adresy dané domény. ;-)

Do souboru /etc/postfix/main.cf  je třeba přidat/upravit řádek/řádky

mydestination = $myhostname, /etc/postfix/virtual/domains
virtual_maps  = hash:/etc/postfix/virtual/addresses

dál vytvořit příslušnou databázi:

postmap /etc/postfix/virtual/addresses

a načíst nové nastavení Postfixu

/etc/init.d/postfix reload

snadné, že? Více viz. tento návod.čtvrtek 10. března 2011

Jak na certifikáty Apache (2)

Nejdůležitější jsou tyto řádky:

NameVirtualHost *:443

<VirtualHost *:443>
        ServerName jmeno_serveru.cz
        ServerAlias www.jmeno_serveru.cz

        DocumentRoot /var/www/
        ErrorLog /var/log/apache2/error.log
        CustomLog /var/log/apache2/access.log combined

        SSLEngine on
        SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/certifikat.cer
        SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/klic.pem
        SSLCACertificateFile /etc/apache2/ssl/tcs-ca-bundle.cer

</VirtualHost>

Jak se ale pozná co je certifikát, co klíč a co certifikát certifikační autority, obzvlášť, když to může být v téměř libovolném formátu?

Odpověď: je to tam napsané!


Soubor s certifikátem má v hlavičce:
-----BEGIN CERTIFICATE-----
-----END CERTIFICATE-----

Soubor se soukromým klíčem obsahuje na začátku
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Konečně certifikát samotné certifikační autority obsahuje těch certifikátů hned několik
-----BEGIN CERTIFICATE-----
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
-----END CERTIFICATE-----

Jak opravit IMAP v Thunderbirdu po aktualizaci NOD32

Po aktualizaci NOD32 se může stát, že v Thunderbiru přestane fungovat připojení pomocí protokolu IMAP. Postup k vyřešení: Restartovat počíta...