pondělí 28. listopadu 2011

Písma Windows v Debianu

Potřebujete-li některá písma z MS Windows i v Debian GNU Linuxu, pak si nainstalujte odpovídající balíček, který se o jejich stažení postará za vás

aptitude install ttf-mscorefonts-installer

pondělí 21. listopadu 2011

Bind - nefunguje DNS cache

Daemon BIND standardně funguje (vlastně fungoval) jako DNS cache server, jinak řečeno jako místní DNS server. Toto chování se nově změnilo a tak v případě, že by tato funkce nebyla dostupná a v logu se objevovalo něco jako:

client 10.0.1.11#43768: query (cache) 'zshk.cz/A/IN' denied

je problém v nastavení BINDu, konkrétně v souboru /etc/bind/named.conf.option, kde je nutné přidat direktivu

allow-query { any; };

a tím bude BIND opět překládat i neautoritativní dotazy (tzn. dotazy netýkající se vlastní spravované databáze DNS názvů počítačů).

pátek 11. listopadu 2011

Grub rescue_mode

V případě, že není zavaděč GRUB 2 nalezen, objeví se záchranný příkazový řádek tohoto zavaděče.

Kontrola nastavení

set

vypíše např.
prefix=(hd0,msdos1)/grub/
root=(hd0,msdos1)

Zjištění viditelných oddílů

ls

Změna nastavení

set prefix=(hd0,msdos1)/grub/
set root=(hd0,msdos1)

kontrola

ls /

by měl vypsat obsah výše nastaveného oddílu (GRUB musí obsahovat podporu použitého souborového systému)

Zavedení GRUBu

insmod normal
normal

nyní by se měla objevit standardní obrazovka GRUBu.

Zdroje informací
http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/index.php/GRUB_%28rescue_mode%29Pár tipů pro práci se SW polem RAID

Vytvoření pole RAID 1

mdadm --verbose --create /dev/md1 -l 1 -n 2 /dev/sda3 /dev/sdb3

Parametr -l 1 určuje typ pole (RAID 1) a -n 2 je počet aktivních zařízení v poli.

Vytvořené pole není po restartu vidět

Pole se znovu spustí zadáním

mdadm --assemble /dev/md1 /dev/sda3 /dev/sdb3

Dál je nutné přidat do souboru /etc/mdadm/mdadm.conf výstup příkazu

mdadm --examine --scan

raději také upravit jádro

update-initramfs -c -u

a zkontrolovat nastavení Grubu 2 a zapsat do zaváděcího oddílu všech dostupných disků

dpkg-reconfigure grub-pc

Odebrání chybového disku z pole

Disk se nejprve označí jako chybový

mdadm /dev/md1 -f /dev/sda3

a pak také odebere

mdadm /dev/md1 -r /dev/sda3

Přidání nového disku do pole

mdadm /dev/md1 -a /dev/sda3

Sledování stavu synchronizace pole

watch cat /proc/mdstat

Spare disk

Spare disk je záložní disk, který se aktivuje v případě chyby jednoho z aktivních disků pole. Tento disk je ve výpisu stavu pole

cat /proc/mdstat

označen písmenem (S).

Oprava GRUBu
Někdy se také může hodit následující postup opravy zavaděče GRUB

mv /boot/grub/device.map  /boot/grub/device.map.old
grub-mkdevicemap
update-grub2
grub-install /dev/sda

úterý 1. listopadu 2011

Jak se připojit na Cisco VPN

Základem je nástroj vpnc, který provádí vlastní připojení. K tomu je potřeba např. konfigurační soubor klienta z Windows (soubor s příponou .pcf). Soubor s nastavením pro Linux (program vpnc) vytvoříte snadno pomocí nástroje pcf2vpnc.

wget http://svn.unix-ag.uni-kl.de/vpnc/trunk/pcf2vpnc
chmod u+x pcf2vpnc
./pcf2vpnc soubor.pcf > cisco.conf

Ten je třeba nakopírovat do adresáře /etc/vpnc

cp cisco.conf /etc/vpnc

Vlastní připojení k serveru provedete zadáním

vpnc cisco

a odpojení zas příkazem

vpnc-disconnect

Ještě připomeňme, že připojovat se přes VPN k síti, která je ve stejném rozsahu nepatří zrovna mezi dobré nápady duševně zdravého jedince.. ;-)

Jak opravit IMAP v Thunderbirdu po aktualizaci NOD32

Po aktualizaci NOD32 se může stát, že v Thunderbiru přestane fungovat připojení pomocí protokolu IMAP. Postup k vyřešení: Restartovat počíta...