pátek 11. listopadu 2011

Pár tipů pro práci se SW polem RAID

Vytvoření pole RAID 1

mdadm --verbose --create /dev/md1 -l 1 -n 2 /dev/sda3 /dev/sdb3

Parametr -l 1 určuje typ pole (RAID 1) a -n 2 je počet aktivních zařízení v poli.

Vytvořené pole není po restartu vidět

Pole se znovu spustí zadáním

mdadm --assemble /dev/md1 /dev/sda3 /dev/sdb3

Dál je nutné přidat do souboru /etc/mdadm/mdadm.conf výstup příkazu

mdadm --examine --scan

raději také upravit jádro

update-initramfs -c -u

a zkontrolovat nastavení Grubu 2 a zapsat do zaváděcího oddílu všech dostupných disků

dpkg-reconfigure grub-pc

Odebrání chybového disku z pole

Disk se nejprve označí jako chybový

mdadm /dev/md1 -f /dev/sda3

a pak také odebere

mdadm /dev/md1 -r /dev/sda3

Přidání nového disku do pole

mdadm /dev/md1 -a /dev/sda3

Sledování stavu synchronizace pole

watch cat /proc/mdstat

Spare disk

Spare disk je záložní disk, který se aktivuje v případě chyby jednoho z aktivních disků pole. Tento disk je ve výpisu stavu pole

cat /proc/mdstat

označen písmenem (S).

Oprava GRUBu
Někdy se také může hodit následující postup opravy zavaděče GRUB

mv /boot/grub/device.map  /boot/grub/device.map.old
grub-mkdevicemap
update-grub2
grub-install /dev/sda

Žádné komentáře:

Okomentovat

Jak opravit IMAP v Thunderbirdu po aktualizaci NOD32

Po aktualizaci NOD32 se může stát, že v Thunderbiru přestane fungovat připojení pomocí protokolu IMAP. Postup k vyřešení: Restartovat počíta...