čtvrtek 25. října 2012

Jak na hosting 1

Taková ukázka (neříkám, že ideální) jak pracovat s parametry PHP jednotlivých domén může (nemusí) vypadat takto (převzato odjinud a poznamenáno na věčné časy).

<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin     info@server.cz

        ServerName server.cz
        ServerAlias www.server.cz


        DocumentRoot    /var/www/xxx/www

        <Directory /var/www/xxx/www>
            Options -Indexes
            AllowOverride All
            Order deny,allow
            Allow from all
        </Directory>

        php_admin_value  open_basedir         /var/www/xxx/
        php_admin_value  session.save_path    /var/www/xxx/tmp/
        php_admin_value  error_log            /var/www/xxx/error-php.log
        php_admin_value  upload_tmp_dir       /var/www/xxx/tmp/
        php_admin_value  sendmail_path        "/usr/sbin/sendmail -t -i -f no-reply@server.cz"
        php_admin_value  upload_max_filesize  32M
        php_admin_value  max_file_uploads     20
        php_admin_value  max_execution_time   30
        php_admin_value  memory_limit         256M
        php_admin_value  post_max_size        32M
        php_admin_flag   allow_url_fopen      Off
        php_admin_flag   register_globals     Off
        php_admin_flag   display_errors       Off

        ErrorLog /var/wwwxxx/error-apache.log
        CustomLog /var/www/xxx/access.log combined
        LogLevel error
</VirtualHost>

pondělí 22. října 2012

Jak urychlit Apache

Pro urychlení webového serveru Apache můžete vyzkoušet nějaké dobroty od Google. Mezi ně patří i mod_pagespeed. Jeho stažení provedete z níže uvedeného odkazu a podobně se zde nachází i návod na jeho instalaci.

https://developers.google.com/speed/docs/mod_pagespeed/download?hl=de

JIak seřadit neposlušné soubory

Potřeboval jsem spojit hromadu souborů typu:

Maturita-OSZ (1).pdf
Maturita-OSZ (10).pdf
Maturita-OSZ (11).pdf
Maturita-OSZ (2).pdf
Maturita-OSZ (3).pdf
Maturita-OSZ (4).pdf
Maturita-OSZ (5).pdf
Maturita-OSZ (6).pdf
Maturita-OSZ (7).pdf
Maturita-OSZ (8).pdf
Maturita-OSZ (9).pdf


Jejich seřazení podle čísel může vypadat jednoduše, na druhou stranu se z toho nakonec vyklubal následující příkaz

ls | sort -n -t "(" -k 2 | xargs | sed -e 's/M/"M/g' | sed -e 's/pdf/pdf"/g'

Přeloženo do běžné češtiny, příkaz sort provede číselné (-n) setřídění podle čísla uvedeného za závorkou, druhé pole s oddělovačem závorka (-t "(" -k 2). Příkaz xargs spojí výstup do jednoho řádku a sed pak provede přidání potřebných uvozovek na začátku a konci názvu souboru. Soubory pak lze snadno spojit programem pdfjoin.

 "Maturita-OSZ (1).pdf" "Maturita-OSZ (2).pdf" "Maturita-OSZ (3).pdf" "Maturita-OSZ (4).pdf" "Maturita-OSZ (5).pdf" "Maturita-OSZ (6).pdf" "Maturita-OSZ (7).pdf" "Maturita-OSZ (8).pdf" "Maturita-OSZ (9).pdf" "Maturita-OSZ (10).pdf" "Maturita-OSZ (11).pdf"

Jak udělat z člověka blbce

Dnes jsem narazil na tento graf: Vypadá pěkně, ukazuje jak je nadpoloviční většina lidí spokojená a šťastná, to se čte vždy dobře, samo a rádo. Na druhou stranu, ne každý je blbec, ne každý koukne na graf jen zběžně.

Při bližším zkoumání jistě sami objevíte v čem je problém (pro nápovědu si dovolím zdůraznit, že jsou údaje v grafu uvedené v procentech). No, aby vám to nebylo třeba líto, také jsem si této chyby na poprvé nevšiml. ;-)

Aktualizace
Koukám, že graf ze stránky zmizel, čas aktualizace ovšem zůstal. :-D

Zdroj
http://www.novinky.cz/domaci/282267-zivotni-uroven-si-pochvaluje-nadpolovicni-vetsina-obyvatel-ceska.html

pátek 5. října 2012

Jak na rozlišení 1920x1080

Ne vždy posílá monitor počítači zcela správné informace o svých možnostech, ne vždy ovladače grafické karty správně tyto informace interpretují a ne vždy máte v možnostech rozlišení, které zrovna chcete nebo potřebujete.

Dostupná rozlišení, která používají i různá grafická klikátka vycházejí z výstupu příkazu

xrandr -q

Výstup příkazu přitom může být následující a informuje nás o připojených monitorech i podporovaných rozlišeních:

Screen 0: minimum 320 x 200, current 3648 x 1200, maximum 8192 x 8192
VGA1 connected 2048x1152+0+48 (normal left inverted right x axis y axis) 510mm x 287mm
   2048x1152      59.9*+
   1680x1050      60.0 
   1280x1024      60.0 
   1440x900       59.9 
   1280x960       60.0 
   1280x800       59.8 
   1024x768       60.0 
   800x600        60.3     56.2 
   640x480        60.0 
DVI1 connected 1600x1200+2048+0 (normal left inverted right x axis y axis) 408mm x 306mm
   1600x1200      60.0*+
   1280x1024      85.0     75.0     60.0 
   1280x960       60.0 
   1152x864       75.0 
   1024x768       85.0     75.1     60.0 
   832x624        74.6 
   800x600        85.1     60.3 
   640x480        85.0     75.0     60.0 
   720x400        70.1 


Ve výše uvedeném výstupu je první uvedený monitor (VGA1) širokoúhlý a přitom zde není k dispozici často používané rozlišení 1920x1080. Jak ho přidat (alespoň dočasně, tzn. do příštího startu počítače)?

cvt 1920 1080
# 1920x1080 59.96 Hz (CVT 2.07M9) hsync: 67.16 kHz; pclk: 173.00 MHz
Modeline "1920x1080_60.00"  173.00  1920 2048 2248 2576  1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync


A toto vytvořené nastavení dál použijeme

xrandr --newmode "1920x1080_60.00"  173.00  1920 2048 2248 2576  1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
xrandr --addmode VGA1 "1920x1080_60.00"
xrandr --output VGA1 --mode 1920x1080_60.00Rychlé zablokování DOS útoku

 netstat -anp | grep 'tcp\|udp' | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n Vypíše seznam klientů s jejich...