úterý 25. března 2014

pondělí 10. března 2014

VLAN, Proxmox, stanice

Nastavení VLAN na Proxmoxu
/etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto bond0
iface bond0 inet manual
        slaves eth0
        bond_miimon 100
        bond_mode 4

auto bond0.2
   iface bond0.2 inet manual
   vlan-raw-device bond0

auto bond0.3
   iface bond0.3 inet manual
   vlan-raw-device bond0

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
        address 192.180.5.5
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.180.5.1
        bridge_ports bond0.3
        bridge_stp off
        bridge_fd 0

auto vmbr1
 iface vmbr1 inet static
   address  192.180.1.5
   netmask  255.255.255.0
   gateway  192.180.1.1
   bridge_ports bond0.2
   bridge_stp off
   bridge_fd 0


Na virtuálních strojích pak je možno přidávat IP dle libosti.

Nastavení klienta

modprobe 8021q

apt-get install vlan

vconfig add eth0 2    # 2 is vlan number
ifconfig eth0.2 up
ifconfig eth0.2 mtu 1496    #optional if your network card doesn't support MTU 1504B
ifconfig eth0.2 192.180.1.10 netmask 255.255.255.0


Jak nainstalovat plugin Skype Meetings

Skype pro firmy (Skype for Business) umožňuje používat ke komunikaci také plugin Webové schůzky, díky kterému se můžete připojit k naplánova...