pondělí 10. března 2014

VLAN, Proxmox, stanice

Nastavení VLAN na Proxmoxu
/etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto bond0
iface bond0 inet manual
        slaves eth0
        bond_miimon 100
        bond_mode 4

auto bond0.2
   iface bond0.2 inet manual
   vlan-raw-device bond0

auto bond0.3
   iface bond0.3 inet manual
   vlan-raw-device bond0

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
        address 192.180.5.5
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.180.5.1
        bridge_ports bond0.3
        bridge_stp off
        bridge_fd 0

auto vmbr1
 iface vmbr1 inet static
   address  192.180.1.5
   netmask  255.255.255.0
   gateway  192.180.1.1
   bridge_ports bond0.2
   bridge_stp off
   bridge_fd 0


Na virtuálních strojích pak je možno přidávat IP dle libosti.

Nastavení klienta

modprobe 8021q

apt-get install vlan

vconfig add eth0 2    # 2 is vlan number
ifconfig eth0.2 up
ifconfig eth0.2 mtu 1496    #optional if your network card doesn't support MTU 1504B
ifconfig eth0.2 192.180.1.10 netmask 255.255.255.0


Žádné komentáře:

Okomentovat

Rychlé zablokování DOS útoku

 netstat -anp | grep 'tcp\|udp' | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n Vypíše seznam klientů s jejich...