pátek 25. prosince 2015

Počeštění pluginu ve WP

Může a nemusí fungovat:

Do wp-config.php přidat

define ('WPLANG', 'cs_CZ'); 

v adresáři lang pluginu vytvořit soubor se stejným názvem jako plugin, např. 

all-in-one-event-calendar-cs_CZ.po

a ten zkonvertovat na all-in-one-event-calendar-cs_CZ.mo příkazem:

msgfmt all-in-one-event-calendar-cs_CZ.po -o all-in-one-event-calendar-cs_CZ.mo

Dál to může (a nemusí fungovat).

úterý 8. prosince 2015

pátek 13. listopadu 2015

Google reCAPTCHA návod/howto 2 - JQUERY

Do <head></head> vložit

<script src="jquery-2.1.4.min.js"></script>
<script src='https://www.google.com/recaptcha/api.js'></script>


Na konec formuálře (před </form> přidat pro zobrazení reCAPTCHA

<div class="g-recaptcha" data-sitekey="SITE-KEY"></div>  

Do validace formuláře pomocí JQUERY přidat

(function($){
$("#formular").submit(function(){
    var isFormValid = true;

    if(grecaptcha.getResponse().length ==''){
        alert('Potvrďte prosím, že nejste robot.');
        isFormValid=false;
    }


return isFormValid;
});
})(jQuery);úterý 10. listopadu 2015

Google reCAPTCHA návod/howto

Před </head> vložit

<script src='https://www.google.com/recaptcha/api.js'></script>

Na konec formuláře (před </form>), na místo, kde chceme, aby se reCAPTCHA vložila přidáme

 <div class="g-recaptcha" data-sitekey="SITE-KEY></div>

Do skriptu, který kontroluje vložená data přidat

<?php
    
    $captcha=0;

        if(isset($_POST['g-recaptcha-response'])){
          $captcha=$_POST['g-recaptcha-response'];
    }

    if(!$captcha){
          echo '<h2>Vyplňte prosím CAPTCHA.</h2>';
          exit;
        }
        $response=file_get_contents("https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify?secret=SECRET-KEY&response=".$captcha."&remoteip=".$_SERVER['REMOTE_ADDR']);
        if($response==false)
        {
          echo '<h2>Neprošlo testem CAPTCHA.</h2>';
        }else
        {
          echo '<h2>Prošlo testem CAPTCHA</h2>';
        }
?>


Zdroj

https://codeforgeek.com/2014/12/google-recaptcha-tutorial/
pondělí 9. listopadu 2015

Eset Endpoint Antivirus a licenční klíč

Eset Endpoint Antivirus nově používá tzv. licenční klíč namísto uživatelského jméno a hesla. Tento licenční klíč si můžete vygenerovat na stránce

https://ela.eset.com/

kliknutím na tlačítko Převést pro vygenerování tohoto klíče.

pátek 30. října 2015

neděle 11. října 2015

MySQL a tabulky InnoDB

MySQL tabulky je možno kopírovat, InnoDB tabulky také, ale v případě běžné nekonzistence dat se sami neobnoví, to se dělá takto:

Zastavit MySQL

V souboru /etc/mysql/my.cnf nastavit

innodb_force_recovery=3

Číslo 3 je možno volit i vyšší, čím vyšší číslo, tím větší brutalita obnovy. Spustit MySQL

Zeptat se, které tabulky jsou poškozené?

mysqlcheck -u root -pheslo --all-databases

Tyto poškozené tabulky dumpnout

mysqldump -u root -pheslo databaze tabulka > tabulka.sql

Dál už zbývá jen poškozené tabulky smazat, vypnout (např. zakomentovat) v nastavení parametr innodb_force_recovery=3 a znovu restartovat MySQL server, ten by nyní mohl naběhnout.

Dál se smazané tabulky znovu obnoví příkazem

mysql -u root -pheslo databaze < tabulka.sql

A to je celá legrace


Viz.: http://blackbird.si/mysql-corrupted-innodb-tables-recovery-step-by-step-guide/

pondělí 5. října 2015

Facebooková skupina Moodle CZ & SK

Oddělení didaktických technologií spustilo ve spolupráci se studenty UHK facebookovou skupinu pro české a slovenské uživatele LMS Moodle. Skupina je určena všem, kteří již Moodle používají nebo mají zájem se o něm něco dozvědět. Ve skupině budeme také zveřejňovat novinky ze světa LMS Moodle a e-learningu. Smyslem skupiny je poskytovat informace a vzájemně si pomáhat. Nebojte se k nám přidat!

sobota 22. srpna 2015

Přidání toho správného písma do souboru PDF v PHP

$fontsans = TCPDF_FONTS::addTTFfont('/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSans.ttf', 'TrueTypeUnicode', '', 32);
$fontsansbold = TCPDF_FONTS::addTTFfont('/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSans-Bold.ttf', 'TrueTypeUnicode', '', 32);

pondělí 10. srpna 2015

ACL na Proxmoxu

Pokud na virtuálním počítači nefungují rozšířená oprávnění ACL, musí se na hostitelském stroji povolit ACL (případně ještě restartovat kontejner). To se provede na hostitelském počítači třeba takto

mount -o remount,acl /

neděle 9. srpna 2015

středa 22. července 2015

Jak odstranit problém s ikonou Dropboxu po aktualizaci na Linux Mint 17.2

Po aktualizaci na Linux Mint 17.2 se může v prostředí Cinnamon objevit problém s ikonou Dropboxu, která se přestane zobrazovat v dolním panelu vedle hodin. Dropbox sice v pořádku běží, ale nezobrazuje se ikona. Problém lze vyřešit tak, že si pro Dropbox vytvoříme vlastní spouštěč, u kterého nastavíme prodlevu spuštění např. na 10 sekund.

1. V Dropboxu zrušíme nastavení automatického spouštění po startu. K tomu však musíme nejprve zobrazit ikonu a rozhraní. Pomocí následujících dvou příkazů Dropbox vypněte a znovu spusťte (ikona by se měla dočasně objevit):
dropbox stop
dropbox start

2. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu a zvolte Preferences. Zrušte volbu Start Dropbox on system startup (jinak by při každém spuštění Dropbox přepsal spouštěč svým spouštěčem, který v současné době nefunguje).


3. V menu Cinnamonu vyberte Volby > Aplikace spouštěné při přihlášení. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém klikněte v dolní části na tlačítko Přidat a zvolte Vlastní příkaz. Vyplňte formulář podle obrázku a uložte změny. Po restaru by se již ikona měla zobrazovat.

čtvrtek 16. července 2015

Peklo jménem Flash

V poslední době mi Firefox začal blokovat Flash. Standardní věc, ale i když ani opakováná aktualizace Flashe situaci nespravila, hledal jsem problém.

Flash mám aktuální a přesto blokovaný. 

Flash Player Plugin on Linux 11.2.202.481

https://www.mozilla.org/cs/plugincheck/ hlásí aktuální Flash (zkontrolováno dle webu Adobe) a přesto je Flash standardně blokovaný.

Bezva práce, gratuluji tvůrcům Flashe i Firefoxu. Myšleno samozřejmě ironicky, asi někdo zapomněl, že přes tuto funkci někteří uživatelé neprojdou a ostatní co Flash chtějí to otravuje.

Mimochodem, toto je příspěvek číslo 200.

úterý 7. července 2015

Postfix SASL - SMTP autentizace

Ověřování uživatelů ala Postfix.

sudo apt-get install sasl2-bin

sudo vim /etc/default/saslauthd

START=yes

sudo vim /etc/postfix/main.cf

smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
broken_sasl_auth_clients = yes

smtpd_recipient_restrictions =
        permit_sasl_authenticated,
        permit_mynetworks,
        reject_unauth_destination


sudo vim /etc/postfix/sasl/smtpd.conf

pwcheck_method: saslauthd
mech_list: PLAIN LOGINrm -r /var/run/saslauthd/
mkdir -p /var/spool/postfix/var/run/saslauthd
ln -s /var/spool/postfix/var/run/saslauthd /var/run
chgrp sasl /var/spool/postfix/var/run/saslauthd
adduser postfix sasl


/etc/init.d/postfix restart
/etc/init.d/saslauthd start


Zdroj
http://www.jimmy.co.at/weblog/?p=52

pátek 19. června 2015

Aktualizace Proxmox - nestartuje virtuál se sítí bridge

Došlo ke změně nastavení a buď je potřeba odebrat/přidat/změnit síťové rozhraní nebo v konfiguračním souboru (někde v /etc/vz/conf/XXX.conf - XXX představuje číslo virtuálního počítače) přidat do řádku obsahujícího nastavení sítě toto:

,bridge=vmbr0

Takže z původního

NETIF="ifname=eth0,mac=7E:CB:0D:1B:E9:1F,host_ifname=veth108.0,host_mac=B2:78:F7:65:A8:DF"

změnit na

NETIF="ifname=eth0,mac=7E:CB:0D:1B:E9:1F,host_ifname=veth108.0,host_mac=B2:78:F7:65:A8:DF,bridge=vmbr0"

pondělí 8. června 2015

Změna metadat v souboru PDF

Pokud potřebujete změnit metadata (např. autora dokumentu) v souboru PDF, můžete použít program PDFtk, který je dostupný ve verzích pro Windows i Linux.

Nejprve uložíme metadata do textového souboru:
pdftk original.pdf dump_data output metadata.txt

Upravíme potřebná metadata v souboru metadata.txt.

Vytvoříme nový soubor s aktualizovanými metadaty:
pdftk original.pdf update_info metadata.txt output aktualizovany.pdf

úterý 28. dubna 2015

JQuery ve Wordpressu

Nainstalovat nějaký plugin pro vkládání vlastních skriptů, např.: WP Custom Header Footer.

Do hlavičky vložit něco jako:

jQuery(document).ready(function($) {
  $('body').html($('body').html().replace('Username','Jméno'));
  $('body').html($('body').html().replace('Password','Heslo'));
  $("input[name=login]").attr("value", "Přihlásit");
  $('body').html($('body').html().replace('Login with ','Přihlášení pomocí '));
  $('.site-info').html('<img src="/wp-content/uploads/2015/04/obrazek.jpg" style="width:auto;">');
});

čtvrtek 16. dubna 2015

Jak v Linuxu odstranit problém s velkým množstvím uložených souborů v Dropboxu

Linuxový klient služby Dropbox má standardně nastavené omezení, které mu umožňuje sledovat pouze 10 000 souborů. Pokud máte v Dropboxu uložených více souborů, může klient vypsat chybu "Dropbox can't monitor the filesystem". Chybu můžete v Linuxu Mint a Ubuntu odstranit následujícím příkazem:

echo fs.inotify.max_user_watches=100000 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf; sudo sysctl -p


středa 15. dubna 2015

Jak spojit WordPress a MoodleAneb ověřování uživatelů WP v Moodle

V Moodle  zapnout podporu přihlašování z externí databáze a zadat: Název DB, uživatele, heslo
Tabulka: wp_users
Pole uživatel: user_login
Pole hesla: user_pass
Formát hesla: wordpress (není v nabídce, nutno donastavit níže)

Mapování dat
Křestní jméno: firstname
Příjmení: lastname
E-mailová adresa: email

Nastavení formát hesla: wordpress
V souboru /auth/db/config.html  upravit toto

$passtype = array();
$passtype["plaintext"] = get_string("plaintext", "auth");
$passtype["md5"] = get_string("md5", "auth");
$passtype["sha1"] = get_string("sha1", "auth");
$passtype["internal"] = get_string("internal", "auth");
echo html_writer::select($passtype, "passtype", $config->passtype, false);


na toto

$passtype = array();
$passtype["plaintext"] = get_string("plaintext", "auth");
$passtype["md5"] = get_string("md5", "auth");
$passtype["sha1"] = get_string("sha1", "auth");
$passtype["internal"] = get_string("internal", "auth");
$passtype["wordpress"] = "wordpress";
echo html_writer::select($passtype, "passtype", $config->passtype, false);


Soubor /auth/db/auth.php

Najít toto


if ($this->config->;passtype === 'md5') {   // Re-format password accordingly

$extpassword = md5($extpassword);

} else if ($this->config->;passtype === 'sha1') {
$extpassword = sha1($extpassword);
}


A za tento text přidat:

else if ($this->config->passtype === 'wordpress') {
require_once( '/var/www/nejaka-ta-cesta/wp-includes/class-phpass.php');
$hash = new PasswordHash(8, true);
$rs = $authdb->Execute("SELECT * FROM {$this->config->table} WHERE {$this->config->fielduser} = '".$this->ext_addslashes($extusername)."'");

$check = $hash->CheckPassword( $extpassword, $rs->fields["user_pass"]);
return $check;
}


dál najít select co se stará o donastavení jména, příjmení a emailu, text:

            $select = implode(', ', $select);
            $sql = "SELECT $select
                      FROM {$this->config->table}
                     WHERE {$this->config->fielduser} = '".$this->ext_addslashes($extusername)."'";


změnit na:

            $sql = "SELECT u1.user_email email, m1.meta_value firstname, m2.meta_value lastname FROM {$this->config->table} u1
JOIN wp_usermeta m1 ON (m1.user_id = u1.id AND m1.meta_key = 'first_name')
JOIN wp_usermeta m2 ON (m2.user_id = u1.id AND m2.meta_key = 'last_name')
WHERE u1.{$this->config->fielduser} = '".$this->ext_addslashes($extusername)."'"; 


Další info

http://blog.giuseppeurso.net/moodle-and-wordpress-single-sign-on-in-20-minutes-part-1/

pátek 10. dubna 2015

Jak nainstalovat Javu v Debianu

Postup

Stáhnout Java JDK

mkdir /opt/jdk
tar -zxf jdk-8u5-linux-x64.tar.gz -C /opt/jdk
update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk/jdk1.8.0_05/bin/java 100
update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk/jdk1.8.0_05/bin/javac 100
update-alternatives --display java
update-alternatives --display javac


Aktualizace

update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk/jdk.new.version/bin/java 110
update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk/jdk.new.version/bin/javac 110
update-alternatives --remove java /opt/jdk/jdk.old.version/bin/java
update-alternatives --remove javac /opt/jdk/jdk.old.version/bin/javac
rm -rf /opt/jdk/jdk.old.version


Návod zde
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-manually-install-oracle-java-on-a-debian-or-ubuntu-vps

pátek 27. února 2015

Nefungující akcelerace grafiky Intel

I když by měla fungovat, tak nefunguje.

Na Debianu skončí glxinfo chybou:
name of display: :0.0
libGL error: unable to load driver: i965_dri.so
libGL error: driver pointer missing
libGL error: failed to load driver: i965
libGL error: unable to load driver: swrast_dri.so
libGL error: failed to load driver: swrast
X Error of failed request:  GLXBadContext
  Major opcode of failed request:  156 (GLX)
  Minor opcode of failed request:  6 (X_GLXIsDirect)
  Serial number of failed request:  53
  Current serial number in output stream:  52


Kterou odstraníme překopírováním (nebo vytvořením symbolického odkazu na potřebnou knihovnu).

Soubor nalezneme v /usr/lib/i386-linux-gnu/dri a nakopírujeme do (neexistujícího) /usr/lib/dri. Pak vše začne bez problému fungovat.

středa 14. ledna 2015

Jak opravit nefunkční zvuk ve Skype 4.3 v Linuxu Mint (64-bit)

Pokud používáte Skype 4.3 v 64bitové distribuci Linuxu Mint a nefunguje vám zvuk, je potřeba doinstalovat 32bitovou knihovnu PulseAudia, např. pomocí následujícího příklazu:

sudo apt-get install libpulse0:i386

Zdroj:  http://www.dedoimedo.com/computers/linux-skype-4-3-no-sound.html

neděle 11. ledna 2015

Jak v Linuxu změnit kódování souboru z Windows 1250 na UTF-8 a obráceně


Změna kódování z Windows 1250 na UTF-8:
iconv -f WINDOWS-1250 -t utf-8 puvodni_soubor.txt > zkonvertovany_soubor.txt

Změna kódování z UTF-8 na Windows 1250:
iconv -f utf-8 -t WINDOWS-1250 puvodni_soubor.txt > zkonvertovany_soubor.txt

Výpis možných kódování:
iconv -l 

sobota 10. ledna 2015

Eduroam a Linux na UHKParametry pro nastavení přístupu k bezdrátové síti Eduroam na UHK v Linuxu (snímek je z distrubuce Linux Mint, ale podobná dialogová okna jsou i v Ubuntu, Fedoře a ostatních distribucích).Jak zjistit číslo a další informace o disku ve Windows

V protokolu událostí můžete narazit na události, které se týkají disků. Jednotlivé disky jsou v protokolu označeny pomocí čísel. Jak můžete ...