pondělí 27. května 2013

sobota 25. května 2013

Jak rychle zmenšit obrázky v Linuxu

for i in *.JPG; do convert $i -resize 10% $(basename $i .JPG).jpg; done 
nebo třeba
for i in *.JPG; do convert $i -resize 800 $(basename $i .JPG).jpg; done 

pátek 24. května 2013

Jak opravit mobil

Pokud si utopíte telefon, dejte ho do misky se suchou rýží. Rýže přes noc naláká asiaty, kteří vám elektroniku opraví.

čtvrtek 23. května 2013

Jak na ĎŤŇ ve Windows 8 of firmy HP

Pokud vám na vašem novém notebooku od firmy HP nejdou psát háčky a spolu s nimi taková písmenka jako je ĎŤŇ, atp. Pak si odinstalujte program PDF Complete.

Je to ostuda, FUJ.

sobota 18. května 2013

Pozor při migraci Moodle

Pokud migrujete Moodle někam jinam, mělo by to fungovat bez "out of box" (samo od sebe). Jestli, že se vám nepůjde po přesunu jinam přihlásit, pak zkontrolujte soubor config.php

$CFG->passwordsaltmain = 'xxxxxxxxxxxxxxx'

nelze míchat a měl by obsahovat heslo z původního (migrovaného souboru).

pátek 17. května 2013

Jak zjistit v Linuxu co zabírá operační paměť?

Zjistit co zabírá tolik operační paměti není zrovna jednoduché. Proto zkuste tento skript napsaný v Pythonu:

http://www.pixelbeat.org/scripts/ps_mem.py

pátek 10. května 2013

Repykota a nová verze CUPS

Nová verze CUPS standardně neposílá jména uživatelů, kteří provedli tisk. Tato jména jsou ovšem důležitá pro správnou funkci systému sledování tisku (PyKota).

Nově je tedy třeba do /etc/cups/cupsd.conf přidat v následující sekci tyto dva řádky:

<Policy default>
  JobPrivateAccess all
  JobPrivateValues none
</Policy>čtvrtek 9. května 2013

Makro pro hromadný převod Word na HTML

Pro hromadný převod souborů s příponou .docx z nějakého adresáře můžete použít toto makro:

Sub Konverze()
Dim strFilename As String
Dim strDocName As String
Dim strPath As String
Dim oDoc As Document
Dim fDialog As FileDialog
Dim intPos As Integer
Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
With fDialog
    .Title = "Select folder and click OK"
    .AllowMultiSelect = False
    .InitialView = msoFileDialogViewList
    If .Show <> -1 Then
        MsgBox "Cancelled By User", , "List Folder Contents"
        Exit Sub
    End If
    strPath = fDialog.SelectedItems.Item(1)
    If Right(strPath, 1) <> "\" Then strPath = strPath + "\"
End With
If Documents.Count > 0 Then
    Documents.Close SaveChanges:=wdPromptToSaveChanges
End If
If Left(strPath, 1) = Chr(34) Then
    strPath = Mid(strPath, 2, Len(strPath) - 2)
End If
strFilename = Dir$(strPath & "*.docx")
While Len(strFilename) <> 0
    Set oDoc = Documents.Open(strPath & strFilename)
    strDocName = ActiveDocument.FullName
    intPos = InStrRev(strDocName, ".")
    strDocName = Left(strDocName, intPos - 1)
    strDocName = strDocName & ".html"
    oDoc.SaveAs FileName:=strDocName, FileFormat:=wdFormatHTML
    oDoc.Close SaveChanges:=wdDoNotSaveChanges
    strFilename = Dir$()
Wend
End Sub

Jak opravit IMAP v Thunderbirdu po aktualizaci NOD32

Po aktualizaci NOD32 se může stát, že v Thunderbiru přestane fungovat připojení pomocí protokolu IMAP. Postup k vyřešení: Restartovat počíta...