středa 29. června 2011

Instalace serveru

Následuje pár poznámek k instalaci serveru s OS Debian.

Debian nevidí disky na rozhraní SATA 3
Na vině bude nejspíš mód přenosu. Zatímco dříve se používala emulace IDE, dnes bychom měli používat spíš AHCI. Tento mód se povoluje přímo v BIOSu a po jeho zapnutí budou disky pro Debian GNU Linux viditelné.

Pozor, někdy se AHCI zapíná pro každý SATA kanál zvlášť a tak je nutné prohlédnou volby BIOSu obzvlášť pečlivě.

Onboard Sata type - Ahci or IDE - which best

Nelze nainstalovat zavaděč GRUB 2
Instalace zavaděče GRUB může končit prapodivnou hláškou týkající se chybějící zaváděcí oblasti, tzv. BIOS Boot Partition. Prakticky to znamená vytvořit oblast označenou příznakem bios_grub o velikosti řekněme 1MB. V dnešní době je z této velikosti zaplněno asi 30kB, ale kdo ví jak to bude v budoucnu. (Právě z tohoto důvodu bych doporučoval volit velikost mnohem větší.)
Oblast bios_grub vytvoříte snadno přímo během instalačního procesu Debianu a o její existenci se můžete přesvědčit zadáním

parted /dev/sda
print

zde je důležitá mj. informace o tom, že se používá tabulka oblastí GPT, která se nově používá místo původního MBR. Důvodem je 2TB omezení velikosti disku v případě použití MBR.

Rozdělení disku (s dostatečnou rezervou pro bios_grub) u 2TB disku může vypadat třeba takto

Partition Table: gpt

Number  Start   End     Size    File system  Name  Flags
 1      17,4kB  20,0MB  20,0MB                     bios_grub
 2      20,0MB  100GB   100GB                      raid
 3      100GB   2000GB  1900GB                     raid

pak už se instalace zavaděče GRUB 2 na disk podaří. Připomeňme, že v případě instalace v SW poli RAID je třeba nainstalovat zavaděč na všechny dostupné disky, např.

grub-install /dev/sda
grub-install /dev/sdb
grub-install /dev/sdc

a ideálně i odzkoušet zavedení systému z jednotlivých disků (změnou zařízení z kterého se bude zavádět systém v BIOSu počítače).

BIOS Boot partition
GUID Partition Table

SSD disk nebo pole RAID
Nyní nehovořme o bezpečnosti takového zařízení, ale pojďme se podívat na rychlost. Rychlost čtení svého disku zjistíte zadáním

hdparm -tT /dev/sda

nebo v případě pole např.

hdparm -tT /dev/md0

Důležitý je pak především druhý (menší) údaj Timing buffered disk reads:, který v mém případě dopadl takto:

Klasický pevný disk: 87.60 MB/sec
SSD disk vertex 2: 178.84 MB/sec
3 SATA disky v poli RAID5: 288.37 MB/sec
SSD disk vertex 3: kolem 500 MB/sec (zdroj "internet")

Z toho vyplývá, že si současné SATA disky v poli RAID nevedou zrovna zle.

Jak přesunout systém na SSD disk

Obvyklým způsobem je nabootovat nějaké Live CD a v něm provést obvyklé přípravy (vytvoření oddílu a připojení disků). Dál stačí vše zkopírovat z jednoho místa na druhé, např.:

cp -axv  /mnt/zdroj/* /mnt/cíl/

Dál nainstalovat na druhý disk zavaděč Grub, např. použitím instalačního CD Debianu a spuštěním Rescue režimu. Zde se připojí nový kořenový oddíl (oddíl / na novém disku) a obvyklým způsobem nainstaluje zavaděč grub, např.:

grub-install /dev/sdb

Také je třeba v /etc/fstab nastavit podle UUID ten správný disk jako kořenový a tím jste hotovi.

Jak zjistit UUID disku
Snadno, zadejte následující

ls -l /dev/disk/by-uuid/

Zobrazený výsledek bude myslím sebevysvětlující, ten dlouhý nesmysl se pak kopíruje do /etc/fstab, kde to může pro kořenový adresář vypadat např. takto

UUID=06f4e754-4f5a-47e2-b7e6-fb9a3594e4f7 /               ext4    errors=remount-ro   0       1

neděle 26. června 2011

Jak na automatické číslování pomocí CSS stylů

Automatické číslování nadpisů se pomocí CSS stylů zapne v jazyce HTML např. takto.

Nejdřív je nutné číselník resetovat (typicky při načtení stránky)

  body {
    counter-reset: section;
  }

Dál se musí nastavit v jakém okamžiku se má číselník zvyšovat (např. při výskytu značky h3)

  h3{
        counter-increment: section;
  }

A konečně také kde se má číselník zobrazit, v tomto případě to je před každou značkou h3.

  h3:before {
        content: counter(section) " ) ";
  }

Více informací
Automatické číslování pomocí CSS

úterý 21. června 2011

Jak nainstalovat Quoterro

Quotero je DMS, systém určený pro správu dokumentů, který ke svému běhu používá server Tomcat a jeho databázi můžete uložit do  Jeho instalaci provedete následovně.

Nejprve si stáhněte Quotero Deployer, což je instalační balíček obsahující klienta i serverovou část Quotero zároveň. Také se můžete podívat na seznam vydání Quotero a stáhnout instalační sadu podle libosti.

http://localhost:8080/manager/html

Stažený Deployer (soubor .war) nahrajte na server skrz administrační rozhraní Tomcatu. Tlačítko pro nahrání se nachází v části WAR file to deploy administračního rozhaní.

Dál se kliknutím na odkaz v řádku vedle quotero deployer přesuňte na instalační skript quotero. Než se pustíte do vlastní instalace, ujistěte se, že znáte uživatelské jméno a heslo správce databáze (MySQL nebo PostgreSQL a další) a také nastavte práva k určitým adresářům na plný zápis:

chmod a+rw /usr/share/tomcat6
chmod a+rw /var/lib/tomcat6

Pokud se instalační proces někde zastaví, pak bude "někde chyba", např. databáze Quoterro už existuje, nebo existují vlastní adresáře atd. Jednou z možných chyb může být např. špatně nastavené kódování v PostgreSQL serveru (zde je nutné kódování UTF-8).

Po instalaci by se vám měl objevit webový klient Quotero

http://localhost:8080/QuoteroClient/

do kterého se přihlásíte pomocí uživatelského jména admin a hesla admin.

Další odkazy
Quotero Quick Install

Jak nastavit výchozí kódování v PostgreSQL na UTF-8

Pomocí psql se nejprve přihlaste k PostgreSQL serveru. To obvykle uděláte např. tak, že se přihlásíte na uživatele postgres a pak zadáte psql:

su postgres
psql

Nejprve se můžete porozhlédnout po výchozím kódování vašich šablon, to se provede zadáním

\l

které může zobrazit např. toto

                              List of databases
   Name    |  Owner   | Encoding  | Collation | Ctype |   Access privileges  
-----------+----------+-----------+-----------+-------+-----------------------
 postgres  | postgres | SQL_ASCII | C         | C     |
 template0 | postgres | SQL_ASCII | C         | C     | =c/postgres
                                                      : postgres=CTc/postgres
 template1 | postgres | SQL_ASCII | C         | C     | =c/postgres
                                                      : postgres=CTc/postgres
(3 rows)

Odsud je vidět, že kódování šablony template1 je ASCII. Pro změnu nastavení je třeba šablonu nejprve odstranit

UPDATE pg_database SET datistemplate = FALSE WHERE datname = 'template1';
DROP DATABASE template1;

Dál jí znovu vytvořit s tím správným kódováním UTF-8:

CREATE DATABASE template1 WITH TEMPLATE = template0 ENCODING = 'UNICODE';
UPDATE pg_database SET datistemplate = TRUE WHERE datname = 'template1';

Pro kontrolu můžete zadat opět příkaz \l

\l
                              List of databases
   Name    |  Owner   | Encoding  | Collation | Ctype |   Access privileges  
-----------+----------+-----------+-----------+-------+-----------------------
 postgres  | postgres | SQL_ASCII | C         | C     |
 template0 | postgres | SQL_ASCII | C         | C     | =c/postgres
                                                      : postgres=CTc/postgres
 template1 | postgres | UTF8      | C         | C     |

Zdroje informací
Change Default Encoding of New Databases To UTF-8

pondělí 20. června 2011

Jak nainstalovat Tomcat

Tomcat, jinak řečeno Javu pro server, nainstalujete nejlépe takto. Nejprve je nutné nainstalovat JRE nebo JDK. Ideální je ta přímo od SUNu, ale ta zas není přímo součástí svobodných balíčků Debianu.

Z toho důvodu budete muset nejdřív zřejmě povolit zdroje balíčků ze sekce non-free. To se provede úpravou souboru /etc/apt/sources.list do např. následující podoby                       

deb http://ftp.debian.org/debian squeeze main contrib non-free
deb http://ftp.debian.org/debian squeeze-updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org squeeze/updates main contrib non-free


(důležité jsou především direktivy non-free na konci řádků, které tento repoziář zapínají). Dál musíte provést aktualizaci zdrojů balíčků, zadáním

apt-get update

a dál už můžete Javu přímo od SUNu nainstalovat. V případě JRE (Java Runtime Environment) bude stačit následující

aptitude install sun-java6-jre

(Při instalaci je třeba souhlasit s licenčními podmínkami programu.) Dál je třeba nainstalovat vlastní Tomcat a k němu se určitě hodí i nějaké to administrační rozhraní. To se provede takto

aptitude install tomcat6 tomcat6-admin

Nyní se můžete v prohlížeči podívat na adresu serveru a informace o běžícím Tomcatu. Pro vstup do administračního rozhraní Tomcatu je ovšem třeba nejprve nastavit příslušná hesla v souboru /etc/tomcat6/tomcat-users.xml, kerý by měl při nejmenším obsahovat

<tomcat-users>
  <role rolename="manager"/>
  <user username="tomcat" password="heslo" roles="manager"/>
</tomcat-users>

(Uživatelské jméno a heslo si můžete měnit podle sebe, a také nezapomeňte restartovat Tomcat /etc/init.d/tomcat6 restart). Tomcat pak můžete zkontrolovat zadáním IP adresy počítače, kde běží

http://localhost:8080/

a dál vstoupit do administračního rozhraní (po zadání odpovídajícího hesla ve výše uvedeném souboru tomcat-users.xml).

http://localhost:8080/manager/html

nebo kliknutím na odkaz manager webapp, který se zobrazí na úvodní stránce Tomcatu.

Jak nastavit heslo na PostgreSQL

PostgreSQL server se na Debianu standardně instaluje bez nastaveného hesla správce, tento článek vám ukáže jak toto nastavení změnit.

Nejprve je potřeba se přihlásit jako uživatel postgres, to se provede snadno zadáním

su postgres

Dál musíte přihlásit k databázi postgres PostgreSQL serveru

psql -d postgres

a nyní nastavit heslo pro přihlášení uživatele postgres k PostgreSQL serveru takto

alter role postgres with password 'heslo';

Pokud se vám po zadání tohoto příkazu objeví text

ALTER ROLE

znamená to jeho úspěšné provedení a heslo uživatele postgres bylo úspěšně nastaveno. Pozor, středník na konci příkazu je důležitý a pokud se nic neobjeví, došlo k nějaké chybě...

Od psql se můžete odhlásit zadáním příkazu

\quit

A podobně i ukončíte přihlášení pod uživatelem postgres.

exit

Zdoje informací

No admin password for PostgreSQL.

středa 15. června 2011

Jak stáhnout video z YouTube

Stažení videa z YouTube

Provedete např. použitím nástroje clive (pozor neplést s cclive, který dělá totéž, ale v Debianu Squeeze nějaký rozbitý). Stačí zadat např.

clive http://www.youtube.com/watch?v=4Z9WVZddH9w

a video se stáhne do aktuálního adresáře.

Jak zjistit URL adresu videa YouTube

Klikněte na video pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Copy video URL. Zbytek za symbolem & v URL adrese můžete odmazat.

Jak stáhnout titulky k videu

Některá videa mají kromě jiného i titulky. Pokud jsou u videa k dispozici - zjistíte snadno kliknutím na ikonu viz níže, kterou najdete dole v okně přehrávače videa YouTube:


Můžete si je stáhnout také. K tomu se hodí např. program Google2SRT. Ten po jeho rozbalení spustíte zadáním

./run.sh

v rozbaleném adresáři. Program ke svému běhu potřebuje Javu a vypadá takto:V programu se zadává URL adresa videa a dál musíte vybrat titulky, které si přejete stáhnout. Kliknutím na tlačítko Read po vložení URL adresy videa YouTube dojde k načtení seznamu dostupných titulků u videa a po vybrání těch, které chcete stáhnout a kliknutí na tlačítko GO! i k jejich stažení na vybrané umístění.

Jak opravit IMAP v Thunderbirdu po aktualizaci NOD32

Po aktualizaci NOD32 se může stát, že v Thunderbiru přestane fungovat připojení pomocí protokolu IMAP. Postup k vyřešení: Restartovat počíta...