pondělí 31. prosince 2012

Wordpress - jak zobrazit příspěvky z určité kategorie

Tímto PHP skriptem vloženým do stránky (pro interpretování kódu PHP lze použít modul exec-PHP):

<ul>
<?php
global $post;
$posts = get_posts('numberposts=5&category=8&orderby=post_title&order=ASC');
foreach($posts as $post) :
?>
<li>
<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
</li>
<?php endforeach; ?>
</ul>


Jak přepsat text ve Wordpressu pomocí JQuery

Nejdřív je potřeba nainstalovat nějaký plugin, který umožňuje vkládání určitého textu (v našem případě skriptu) do stránek WP. K tomu se hodí např. plugin Header and Footer.

Pokud chceme např. změnit text "Powered" (Vytvořeno kým..), lze to provést vložením následujícího skriptu JQuery do hlavičky každé stránky.

<script>
jQuery().ready (function(){
    jQuery('.powered').html('Vytvořil <a href="http://www.rokit.cz">RokIT</a>');
});
</script>

středa 26. prosince 2012

Wordpress jak přidat vlastní CSS styl

Do souboru header.php šablony přidejte na konec hlavičky HTML tento skript:

<?
$timestamp = @filemtime(get_stylesheet_directory().'/custom.css');
wp_enqueue_style ('custom-style', get_stylesheet_directory_uri().'/custom.css', array(), $timestamp);
?>


V adresáři s tématem pak nezpomeňte vytvořit zmiňovaný soubor custom.css. Časové razítko v podobě proměnné timestamp zaručuje pravidelnou aktualizaci CSS  souboru v prohlížeči uživatele. Jinak dochází k nepříjenému předkládání starší verze.

WordPress 3.5 nezobrazuje dialog nahrávání souborů

Pokud se vám po aktualizaci na poslední verzi WP přestal zobrazovat dialog určený k nahrávání souborů, upravte obsah souboru wp-config.php takto. Najděte řádek

require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

a před něj přidejte

define('CONCATENATE_SCRIPTS', false );
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

Díky JoseVega!

Více informací zde.

čtvrtek 29. listopadu 2012

Jak upravit PDF - 2 stránky na jednu

K tomu se používá pdfjam

pdfjam --nup 1x2 vstup.pdf --outfile vystup.pdf

Tím se umístí dvě stránky pod sebe na stránku jednu.

Pro spojení souborů PDF je přitom zřejmě nejlepší použít nástroj pdfjoin, který by včetně seřazení souborů označených čísly mohl vypadat např. takto

pdfjoin --outfile vystup.pdf `ls *.pdf | sort -n`

čtvrtek 1. listopadu 2012

Aktualizované Karty rychlé nápovědy pro Moodle

Vydali jsme aktualizované a rozšířené vydání Karet rychlé nápovědy pro Moodle. Karty jsou určeny pro Moodle verze 2.3, stáhnout si můžete archiv s jednotlivými soubory (každá karta v samostatném souboru) nebo jedno pdf se všemi kartami (vhodné např. pro tisk). Hodně štěstí při práci Moodlem!

čtvrtek 25. října 2012

Jak na hosting 1

Taková ukázka (neříkám, že ideální) jak pracovat s parametry PHP jednotlivých domén může (nemusí) vypadat takto (převzato odjinud a poznamenáno na věčné časy).

<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin     info@server.cz

        ServerName server.cz
        ServerAlias www.server.cz


        DocumentRoot    /var/www/xxx/www

        <Directory /var/www/xxx/www>
            Options -Indexes
            AllowOverride All
            Order deny,allow
            Allow from all
        </Directory>

        php_admin_value  open_basedir         /var/www/xxx/
        php_admin_value  session.save_path    /var/www/xxx/tmp/
        php_admin_value  error_log            /var/www/xxx/error-php.log
        php_admin_value  upload_tmp_dir       /var/www/xxx/tmp/
        php_admin_value  sendmail_path        "/usr/sbin/sendmail -t -i -f no-reply@server.cz"
        php_admin_value  upload_max_filesize  32M
        php_admin_value  max_file_uploads     20
        php_admin_value  max_execution_time   30
        php_admin_value  memory_limit         256M
        php_admin_value  post_max_size        32M
        php_admin_flag   allow_url_fopen      Off
        php_admin_flag   register_globals     Off
        php_admin_flag   display_errors       Off

        ErrorLog /var/wwwxxx/error-apache.log
        CustomLog /var/www/xxx/access.log combined
        LogLevel error
</VirtualHost>

pondělí 22. října 2012

Jak urychlit Apache

Pro urychlení webového serveru Apache můžete vyzkoušet nějaké dobroty od Google. Mezi ně patří i mod_pagespeed. Jeho stažení provedete z níže uvedeného odkazu a podobně se zde nachází i návod na jeho instalaci.

https://developers.google.com/speed/docs/mod_pagespeed/download?hl=de

JIak seřadit neposlušné soubory

Potřeboval jsem spojit hromadu souborů typu:

Maturita-OSZ (1).pdf
Maturita-OSZ (10).pdf
Maturita-OSZ (11).pdf
Maturita-OSZ (2).pdf
Maturita-OSZ (3).pdf
Maturita-OSZ (4).pdf
Maturita-OSZ (5).pdf
Maturita-OSZ (6).pdf
Maturita-OSZ (7).pdf
Maturita-OSZ (8).pdf
Maturita-OSZ (9).pdf


Jejich seřazení podle čísel může vypadat jednoduše, na druhou stranu se z toho nakonec vyklubal následující příkaz

ls | sort -n -t "(" -k 2 | xargs | sed -e 's/M/"M/g' | sed -e 's/pdf/pdf"/g'

Přeloženo do běžné češtiny, příkaz sort provede číselné (-n) setřídění podle čísla uvedeného za závorkou, druhé pole s oddělovačem závorka (-t "(" -k 2). Příkaz xargs spojí výstup do jednoho řádku a sed pak provede přidání potřebných uvozovek na začátku a konci názvu souboru. Soubory pak lze snadno spojit programem pdfjoin.

 "Maturita-OSZ (1).pdf" "Maturita-OSZ (2).pdf" "Maturita-OSZ (3).pdf" "Maturita-OSZ (4).pdf" "Maturita-OSZ (5).pdf" "Maturita-OSZ (6).pdf" "Maturita-OSZ (7).pdf" "Maturita-OSZ (8).pdf" "Maturita-OSZ (9).pdf" "Maturita-OSZ (10).pdf" "Maturita-OSZ (11).pdf"

Jak udělat z člověka blbce

Dnes jsem narazil na tento graf: Vypadá pěkně, ukazuje jak je nadpoloviční většina lidí spokojená a šťastná, to se čte vždy dobře, samo a rádo. Na druhou stranu, ne každý je blbec, ne každý koukne na graf jen zběžně.

Při bližším zkoumání jistě sami objevíte v čem je problém (pro nápovědu si dovolím zdůraznit, že jsou údaje v grafu uvedené v procentech). No, aby vám to nebylo třeba líto, také jsem si této chyby na poprvé nevšiml. ;-)

Aktualizace
Koukám, že graf ze stránky zmizel, čas aktualizace ovšem zůstal. :-D

Zdroj
http://www.novinky.cz/domaci/282267-zivotni-uroven-si-pochvaluje-nadpolovicni-vetsina-obyvatel-ceska.html

pátek 5. října 2012

Jak na rozlišení 1920x1080

Ne vždy posílá monitor počítači zcela správné informace o svých možnostech, ne vždy ovladače grafické karty správně tyto informace interpretují a ne vždy máte v možnostech rozlišení, které zrovna chcete nebo potřebujete.

Dostupná rozlišení, která používají i různá grafická klikátka vycházejí z výstupu příkazu

xrandr -q

Výstup příkazu přitom může být následující a informuje nás o připojených monitorech i podporovaných rozlišeních:

Screen 0: minimum 320 x 200, current 3648 x 1200, maximum 8192 x 8192
VGA1 connected 2048x1152+0+48 (normal left inverted right x axis y axis) 510mm x 287mm
   2048x1152      59.9*+
   1680x1050      60.0 
   1280x1024      60.0 
   1440x900       59.9 
   1280x960       60.0 
   1280x800       59.8 
   1024x768       60.0 
   800x600        60.3     56.2 
   640x480        60.0 
DVI1 connected 1600x1200+2048+0 (normal left inverted right x axis y axis) 408mm x 306mm
   1600x1200      60.0*+
   1280x1024      85.0     75.0     60.0 
   1280x960       60.0 
   1152x864       75.0 
   1024x768       85.0     75.1     60.0 
   832x624        74.6 
   800x600        85.1     60.3 
   640x480        85.0     75.0     60.0 
   720x400        70.1 


Ve výše uvedeném výstupu je první uvedený monitor (VGA1) širokoúhlý a přitom zde není k dispozici často používané rozlišení 1920x1080. Jak ho přidat (alespoň dočasně, tzn. do příštího startu počítače)?

cvt 1920 1080
# 1920x1080 59.96 Hz (CVT 2.07M9) hsync: 67.16 kHz; pclk: 173.00 MHz
Modeline "1920x1080_60.00"  173.00  1920 2048 2248 2576  1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync


A toto vytvořené nastavení dál použijeme

xrandr --newmode "1920x1080_60.00"  173.00  1920 2048 2248 2576  1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
xrandr --addmode VGA1 "1920x1080_60.00"
xrandr --output VGA1 --mode 1920x1080_60.00sobota 29. září 2012

Jak na hromadné přidání uživatelé databáze MySQL

K tomu se dá použít tento skript

#!/bin/bash

EXPECTED_ARGS=3
MYSQL=`which mysql`

Q1="CREATE DATABASE IF NOT EXISTS $1;"
Q2="GRANT ALL ON $1.* TO '$1'@'%' IDENTIFIED BY '$2';"
Q3="FLUSH PRIVILEGES;"
SQL="${Q1}${Q2}${Q3}"

$MYSQL -uroot -pHESLO -e "$SQL"


Kde HESLO nahraďte heslem uživatele root a soubor pojmenujte např. uzivatel_mysql. Zadáním

./uzivatel_mysql uživatel heslo

pak vytvoříte uživatele, databázi a nastavíte příslušná oprávnění.


Zdroj
http://jetpackweb.com/blog/2009/07/20/bash-script-to-create-mysql-database-and-user/

Jak na hromadné přidání uživatelé do systému

V tom vám pomůže následující skript:

#!/bin/bash
useradd -m -p zakódované_heslo uzivatel1

useradd -m -p zakódované_heslo uzivatel2

Zakódované heslo přitom zjistíte zadáním tohoto příkazu

perl -e 'print crypt("heslo", "salt"),"\n"'

Kde slovo heslo nahraďte vlastním heslem.

Zdroj
http://www.cyberciti.biz/tips/howto-write-shell-script-to-add-user.html

neděle 23. září 2012

Moodle Benchmark

Pokud chcete otestovat rychlost vašeho Moodle, pak zkuste tento skript. Soubor je třeba umístit do adresáře Moodle, tzn. na úroveň souboru config.php.

Referenční výstup

Test výkonu Moodle

Následující hodnoty jsou za 1 sekundu.

 • 3674000 volání funkcí [Výkon CPU]
 • 101000 16KB souborů přečtených z disku (cache) [Rychlost čtení pevného disku nebo diskového pole]
 • 22000 regulárních výrazů s 1KB textu
 • 2100 16KB souborů zapsaných na disk počítače (cache) [Rychlost zápisu pevného disku nebo diskového pole]
 • 5660 volání get_record s databází [Rychlost čtení dat z databáze]
 • 200 volání insert_record s databází [Rychlost zápisu dat do databáze]
 • 270 volání update_record s datbází [Rychlost aktualizace dat v databázi]

Zdroje
Skript převzatý z této stránky: http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=57028

neděle 26. srpna 2012

Jak přidat disk v Proxmoxu

Proxmox používám disková pole LVM. Díky tomu se přidání nového disku sestává z následujícího.

Vytvoření oddílů na novém disku

fdisk /dev/sdb
n (p, 1, enter, enter ..)
t  (8e a pak enter)
p ( pro kontrolní výpis)
w

Práce s polem LVM
pvcreate /dev/sdb
vgextend pve /dev/sdb1
vgdisplay (zjištění volného/dostupného místa)
lvextend -L+2T /dev/mapper/pve-data

Změna velikosti oddílu
umount /var/lib/vz
e2fsck -f /dev/mapper/pve-data
resize2fs /dev/mapper/pve-data
mount /var/lib/vz

čtvrtek 23. srpna 2012

Jak změnit vlastníka domény

Změna vlastníka domény se provádí buď písemným souhlasem původního/nového vlastníka domény. Podpis této listiny musí být navíc ověřen.

Další možnost spočívá v použití registrátora http://www.active24.cz/, který umožňuje změnu domény na základě potvrzení emailem. Tzn. původní a nový uživatel kliknutím na odkaz, který mu přijde v emailu, potvrdí svůj souhlas se změnou vlastníka domény. Snadné že?

V případě, že http://www.active24.cz/ není vaším registrátorem a svoji doménu zde neprovozujete, nezbude vám než trochu komplikovanější postup spočívající v transferu domény sem a dál už je postup stejný jako výše, tzn. je třeba souhlasit se změnou vlastníka na základě emailu.

Jak je možné, že ostatní registrátoři toto neumožňují? Nevím co na to zákon, ale zřejmě jsou opatrnější a proto chtějí mít tuto změnu potvrzenou písemně. Ono když by se vám někdo dostal do emailu, pak by mohl velice snadno přeregistrovat právě vaše domény na sebe a to není zrovna legrace.

pondělí 20. srpna 2012

Jak přesměrovat vzdálený port na místní přes SSH

V situaci, kdy mezi vámi a vzdáleným počítačem stojí nějaký nesmyslný firewall nebo třeba chcete šifrovat něco co běžně šifrované není, můžete přesměrovat libovolný port vzdáleného počítače na ten místní prostřednictvím protokolu ssh takto:

ssh -L PORT:POCITAC:PORT -N UZIVATEL@POCITAC

přitom POCITAC nahraďte IP adresou nebo DNS jménem počítače a UZIVATEL pak obvyklým uživatelským jménem.

Změna šířky tématu Responsive ve Wordpressu

Za vše může tento kontejner. Původně zde je 960px, tuto hodnotu můžete libovolně zvýšit..

#container {
    margin:0 auto;
    max-width:1024px;
    padding:0px 25px;
}

CSS - jak skrýt horizontální posuvník

Horizontální posuvník skryjete pomocí

body{
overflow-x: hidden;
}

Apache a jiný uživatel

V okamžiku kdy v Apache provozujete více virtuálních domén a zároveň chcete k souborům zde umístěným přistupovat prostřednictvím protokolu FTP s plnými právy přístupu konkrétního uživatele, zřejmě vám nezbude než použít (naistalovat)

mpm-apache2-itk

Ten funguje podobně jako klasický server Apache s tím rozdílem, že navíc umožňuje spuštění procesu Apache pod určitým uživatelem. V situaci, kdy např. PHP skripty vytvářejí určité soubory (standardně pod uživatelem www-data:www-data), budou tyto soubory vytvářeny s právy uvedeného uživatele a zároveň s nimi budete moci na přímo pracovat i prostřednictvím FTP (mazat je,upravovat, měnit, atp.).

To zařídí direktiva

<IfModule mpm_itk_module>
AssignUserId uživatel skupina
</IfModule>

Vložená někam do části VirtualHost ... Na konec nezapomeňte Apache pro potvrzení změn restartovat.

pátek 17. srpna 2012

5 pravidel spokojeného života

 1. Nemysli!
 2. Když už myslíš tak nemluv!
 3. Když už mluvíš tak nepiš!
 4. Když už píšeš tak nepodepisuj!
 5. Když podepíšeš tak se pak nediv!

středa 27. června 2012

Jak správně připojit sdílený prostředek Windows

Možností je jistě více, pokud ale chcete připojit sdílený prostředek po startu počítače a nastavit práva pouze na určitého uživatele, pak můžete postupovat třeba takto.

Do /etc/fstab zadat řádek, např.:

//192.168.1.1/public /zalohy cifs uid=uzivatel,gid=skupina,dir_mode=0700,file_mode=0700,password=  0  0

Kde jednotlivé parametry znamenají následující:
uid = jméno uživatele na kterého se nastaví přístupová práva
gid = jméno skupiny na kterou se nastaví přístupová práva
dir_mode a file_mode = představuje nastavení práv k adresářům a souborům, 7 znamená všechna práva, 0 je naopak bez jakýchkoliv práv, poslední tři čísla odpovídají obvyklému schématu Uživatel - Skupina - Ostatní
password = představuje prázdné heslo pro přístup do veřejně přístupného prostoru bez dotázání se na heslo uživatele

pondělí 18. června 2012

Linusův vzkaz Nvidii

Kdo by neznal Linuse Torvaldse. Nyní se na Internetu objevil jeho vzkaz Nvidii v podobě videa z institutu ACE. Vzkaz by se dal stručně vystihnout takto.

Video naleznete zde (problematika Nvidie je zmíněna kolem 49. minuty).
Zdroj informací

http://www.abclinuxu.cz/zpravicky/linus-ukazal-nvidii-vztyceny-prostrednicek

sobota 9. června 2012

Debian restart/vypnutí počítače z uživatelského účtu

Pokud by se vám systém s Debianem protivil a odmítal se vypnout či restartovat přímo z prostředí Gnome a s právy obyčejného uživatele, pak se podívejte do souboru  /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.consolekit.policy, který je potřeba upravit zakomentováním řádků následovně. Z původního:

<policyconfig>

  <action id="org.freedesktop.consolekit.system.stop">
    <description>Stop the system</description>
    <message>System policy prevents stopping the system</message>
    <defaults>
      <allow_inactive>no</allow_inactive>
      <allow_active>yes</allow_active>
    </defaults>
  </action>

  <action id="org.freedesktop.consolekit.system.stop-multiple-users">
    <description>Stop the system when multiple users are logged in</description>
    <message>System policy prevents stopping the system when other users are logged in</message>
    <defaults>
      <allow_inactive>no</allow_inactive>
      <allow_active>auth_admin_keep</allow_active>
    </defaults>
  </action>

  <action id="org.freedesktop.consolekit.system.restart">
    <description>Restart the system</description>
    <message>System policy prevents restarting the system</message>
    <defaults>
      <allow_inactive>no</allow_inactive>
      <allow_active>yes</allow_active>
    </defaults>
  </action>

  <action id="org.freedesktop.consolekit.system.restart-multiple-users">
    <description>Restart the system when multiple users are logged in</description>
    <message>System policy prevents restarting the system when other users are logged in</message>
    <defaults>
      <allow_inactive>no</allow_inactive>         
      <allow_active>auth_admin_keep</allow_active>    
     </defaults>
  </action>
</policyconfig>

na

<policyconfig>

  <action id="org.freedesktop.consolekit.system.stop">
    <description>Stop the system</description>
    <message>System policy prevents stopping the system</message>
    <defaults>
      <allow_inactive>no</allow_inactive>
      <allow_active>yes</allow_active>
    </defaults>
  </action>

  <action id="org.freedesktop.consolekit.system.stop-multiple-users">
    <description>Stop the system when multiple users are logged in</description>
    <message>System policy prevents stopping the system when other users are logged in</message>
    <defaults>
      <allow_inactive>no</allow_inactive>
<!--      <allow_active>auth_admin_keep</allow_active> -->
    </defaults>
  </action>

  <action id="org.freedesktop.consolekit.system.restart">
    <description>Restart the system</description>
    <message>System policy prevents restarting the system</message>
    <defaults>
      <allow_inactive>no</allow_inactive>
      <allow_active>yes</allow_active>
    </defaults>
  </action>

  <action id="org.freedesktop.consolekit.system.restart-multiple-users">
    <description>Restart the system when multiple users are logged in</description>
    <message>System policy prevents restarting the system when other users are logged in</message>
    <defaults>
      <allow_inactive>no</allow_inactive>
<!--      <allow_active>auth_admin_keep</allow_active> -->
    </defaults>
  </action>

</policyconfig>

středa 6. června 2012

Jak vytořit kopii webu pomocí nástroje wget

Pokud potřebujete vytvořit kopii webu, můžete použít program wget, který máte v Linuxu nejspíše nainstalovaný. Příkaz pro vytvoření kopie webu může vypadat např. takto:

wget -r --convert-links --domains rokit.cz http://www.rokit.cz/

Parametr -r znamená, že má wget rekurzivně projít celý web a stáhnout odkazované stránky.
Parametr --convert-links způsobí, že po stažení wget změní adresy odkazů tak, že nebudou směrovat na web, ale na uložené soubory.
Parametr --domains omezí stahování jen na stránky, které se nacházejí na doméně rokit.cz.

Někdy se hodí přidat parametr --page-requisites, který zařídí, že se stáhnou všechny soubory, které jsou ze stránek odkazovány (např. vložené soubory se zvukem).

úterý 29. května 2012

Nakupujete v Číně?

Že dnes převážná většina všeho pochází z Číny netřeba připomínat. Dnes mě ovšem upoutalo, že zřejmě zde nenakupují tvůrci Firefoxu. Chtěl jsem se podívat na oblíbený obchod Dealextreme.com a místo toho mi naskočilo toto varování:

Až mě polilo horko a zamrazilo.. ;-)

neděle 27. května 2012

Jak otestovat rychlost disku virtuálního počítače

V případě, že obvyklý způsob pomocí nástroje hdparm není možný, můžete použít klasický nástroj dd.

dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync

středa 23. května 2012

Super, super, sleva

Aneb není nad čtyřkontaktní motor v kombinaci s bezkontaktním zapalováním a jinými kontakty koupíte-li si nyní v Albertu "Babetu" od dříve velkého výrobce motocyklů Jawa.Nevím, kde ty lidi berou, ale myslím si, že jsme to brali na základní škole.


pátek 4. května 2012

Jak na síťovou kartu v Linuxu

Jak rychlá je má síťovka a jak rychlá síť?
Ke zodpovězení této otázky se hodí nástroj ethtool. Po zadání příkazu

ethtool eth0

se zobrazí nejen možností síťové karty, ale také aktuální rychlost připojení do sítě

     Speed: 1000Mb/s
    Duplex: Full

Jaké je aktuální zatížení sítě?
K tomu lze použít např. nástroj nload, pokud ho navíc zadáte s následujícím přepínačem, zobrazí vám aktuální rychlost sítě v MB namísto násobků bitů.

nload -u M

Nástroj je sice určen pro konzoli, ale snaží se i o jakési grafické znázornění aktuálního zatížení sítě. V kombinaci s jinými nástroji se naměřené hodnoty trochu rozcházely, ale otázkou zůstává kde je vlastně pravda. Ano, pravda je někde tam venku.

čtvrtek 26. dubna 2012

Drupal a aktualizace přímo přes prohlížeč

Není novinkou, že řada CMS systémů umožňuje provádění aktualizací jednoduše několika kliknutími přímo z prostředí prohlížeče a bez nutnosti ručního nahrávání aktualizací na server.

V Drupalu mi toto standardně nefungovalo a na vinně je tomu nastavení práv k adresáři sites/default. U tohoto adresáře (a zřejmě i podadresářů) Drupal předpokládá, že jeho vlastníkem bude přímo ten uživatel, pod kterým je spuštěn webový server Apache. Z tohoto důvodu stačí změnit vlastníka a aktualizace modulů a dalších doplňků Drupalu bude nově možná přímo z prostředí prohlížeče. V Debian Linuxu je třeb zadat např. následující

chown -R www-data sites/default

úterý 10. dubna 2012

Jak na Google Apps for Education

Pokud chcete začít používat aplikace Google ve své škole, možná jste už přemýšleli o tom, jakým způsobem povýšit svůj stávající účet (doménu provozovanou na Google) na vyšší verzi, verzi určenou speciálně pro školy, která je (snad) bez omezení (počtu uživatelů atp.) a přitom zadarmo.

Pokud už máte vytvořené (zaregistrované) aplikace Google, můžete zažádat o povýšení aplikací na verzi Google Apps for Education po prostudování Google Apps for Education - Common Questions kliknutím na příslušný odkaz pro kontaktování technické podpory speciálně pro školy.

Co dál? Dál už stačí počkat až vám účet ručně povýší, a na email vám o tom přijde informace. To trvá obvykle asi týden a a vy budete moci začít používat aplikace Google naplno.

středa 4. dubna 2012

Jak zapnout numlock při startu Windows 7

Aby byl ve Windows 7 numlock zapnutý už v přihlašovací obrazovce, je třeba v registru nastavit hodnotu klíče InitialKeyboardIndicators na 2. Klíč se nachází v HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard  

Pokud změna hodnoty nepomůže, je potřeba vyhledat další výskyty klíče InitialKeyboardIndicators a změnit hodnotu u všech.

sobota 31. března 2012

Gtalk, Pidgin a vlastní doména

Jak se připojit na Gtalk prostřednictvím kecálka Pidgin provozujete-li na Google vlastní doménu? Tak přesně takovou otázku jsem si opakovaně položil a nakonec se rozhodl si to sem poznamenat.a pak hlavně na kartě Pokročilé zmínit ten správný server talk.google.com.úterý 21. února 2012

Starý buk ohrožuje okolí, nahradí ho mladý

Dnes jsem si chtěl něco přečíst na úřední desce města Hradce Králové a protože spíš nefungovala než naopak zabrouzdal jsem také na stránky města. Zde mě upoutala jedna ze super důležitých aktualit s názvem Starý buk ohrožuje okolí, nahradí ho mladý.

Komu čest, tomu čest, dovolím si citovat:

Stoletý buk lesní stojící v zahradě kostela Českobratrské církve u krajského soudu je ve špatném zdravotním stavu a je nebezpečný pro okolí. Takový je výsledek zkoumání odborníků, který povede k brzkému nahrazení letitého stromu mladým jedincem.

Nevím sice jak dlouho jsou buky obecně ve špatném zdravotním stavu a jak to mají se zdravotní pojišťovnou domluvené, ale zřejmě by to chtělo na jeho zlepšení trochu kondičního cvičení. Závěr mě pak šokoval, odborníci rozhodli nahradit starého letitého jedince novým, mladým.. bukem. Čtěme dál

Přestože se buk na první pohled jeví jako krásný a bezproblémový, skutečnost je jiná. Strom je odborem životního prostředí magistrátu sledován dlouhodobě, protože již roky vykazuje zdravotní problémy. V letech 2009 a následně vloni buk proměřovali odborníci ze znaleckého ústavu při Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

 Je vidět, že je buk ostře a dlouhodobě sledovaný nejen v letech 2009, ale dokonce i vloni. A jeho zdravotní stav se nelepší a nelepší.. Inu sledovat je zřejmě málo a zdravotní problémy stále přetrvávají - už jsem na ně křičel, nadával mu, ale nic nepomohlo .. A odborníci z Brna jsou stejného názoru, takže co s ním?

Z prvního měření vyplynula nutnost snížení koruny o zhruba pět metrů a propojení zdvojené koruny dynamickou vazbou, což se stalo. V průběhu loňského roku však došlo k poklesu koruny a propnutí vazby, takže strom byl pomocí speciálních přístrojů opět proměřen. Výsledky? Strom je intenzivně napaden parazitickými dřevokaznými houbami, konkrétně bělochorošem jabloňovým a vějířovcem obrovským, které enzymaticky rozkládají napadené dřevo. „Provedený tomografický monitoring a zátěžové analýzy potvrdily, že přijatá bezpečnostní opatření z roku 2009 už nestačí, strom není stabilní a hrozí zde nebezpečí jeho vyvrácení a pádu do frekventované křižovatky. Proto je nezbytné v tomto zimním období z bezpečnostních důvodů strom pokácet,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí hradeckého magistrátu Iva Šedivá.
Byl to ale obr, snížit něco o 5 metrů není žádná legrace a spolu s propojením koruny dynamickou vazbou si hned připadám jako stavitel výškových budov. Pak se to celé ale nějak propnulo, pokleslo a zašmodrchalo že to dokázali proměřit už jenom speciální přístroje a výsledek? Je toho hodně, že se to až stydím jmenovat a ostatně tomograf i zátěžové analýzy (to by snad vydalo na odbornou publikaci, nemyslíte?) to jenom potvrdily a protože se cítím ohrožen, bude nejlepší strom skácet.
Jelikož město přijde o významnou solitérní dominantu, odbor životního prostředí pomůže farnímu úřadu, jemuž buk patří, obstarat k 100. výročí založení farnosti strom nový, zdravý a pokud možno větší. „Strom bude vysazen poblíž místa stromu káceného,“ dodala.
No tak samozřejmě, že nový strom by měl být zdravý a pokud možno ještě větší, přece tam nenasadí nějaké koště metr vysoké.. Tak jen doufejme, že se mu bude dařit lépe než tomu původnímu stromu a snad si také užije tolik publicity, zkoumání, pozorování, předvídání, vypočítávání, testování a měření jako strom původní. Buku zdar!

Kdo chce, může si přečíst ještě přiložené znalecké posudky..

Víš s kým spíš?

U bank mě děsí především to, že manipulují s našimi penězi aniž by ve své podstatě sami nějaké měli. Krom toho mě fascinuje současná doba počítačů a v souvislosti s tím (všichni víme co takový počítač dovede) i otázka toho jak moc spolehlivé počítače vlastně jsou a zda nám na našem účtu jednoho dne jen tak nevykouzlí 0 nebo dokonce nějaké záporné číslo.

V souvislosti s tím přešla v posledních dnech Poštovní spořitelna z původní domény na novou s názvem erasvet.cz. Aby toho nebylo zrovna málo, zřejmě také měnili Windowsí server za spolehlivější Linuxový (aspoň takové je moje toužebné přání). S tím ovšem vystupují chyby nové a čtivější, třeba že jim to nefunguje nebo to nemají správně nastavené.


Není víc povzbudivějšího než když vám banka vykouzlí totoa teď už víme, že správce má email root@localhost (samozřejmě myšleno ironicky) a nedá se s tím nic dělat.. :-/.

čtvrtek 16. února 2012

Jak na GNOME 3 (2)

Rozšíření
Rozšíření pro Gnome 3 najdete na stránce https://extensions.gnome.org/
Vedle názvu zobrazeného rozšíření stačí kliknout na Gnome 3 tlačítko ON-OFF a pak dojde k instalaci a zapnutí rozšíření. Na této stránce můžete instalované moduly také vypínat.

Vypnutí zamykání obrazovky po hibernaci počítače
V terminálu Gnome zadejte následující 
gsettings set org.gnome.desktop.lockdown disable-lock-screen 'true'

Změna kurzor myši z černého na hezčí bílý
Tak to je oříšek, v Gnome to je na některých místech napsáno napevno a tak změna kurzoru spočívá v instalaci hezčích:

aptitude install dmz-cursor-theme

 a  přenastavení napevno zvolených kurzorů Adwaita

cd /usr/share/icons/
mv Adwaita Adwaita.old
ln -s DMZ-White Adwaita

Příkaz

update-alternatives --config x-cursor-theme


přitom nepomáhá.

Jak na automatické přihlašování v Gnome 3
Protože oblíbené klikátko chybí (nebo nefunguje), nezbývá než upravit konfigurační soubor v podobě souboru /etc/gdm3/daemon.conf takto

AutomaticLoginEnable=true
AutomaticLogin=uzivatel

Nefungují bluetooth sluchátka
V případě chyby

bt_audio_service_open: connect() failed: Connection refused (111)

obsažené někde v logu (např. ve /var/log/messages) by mělo stačit upravit soubor /etc/bluetooth/audio.conf takto

[General]
Enable=Socket

a samozřejmě restartovat daemona bluetooth.

Zrychlení počítače SSD diskem a co na to řadič

V případě použití SSD disku s dostatečným výkonem a rychlostmi kolem 500MB/s (např. OCZ disk s Vertex 3) je potřeba pamatovat také na odpovídající výkonostní podporu ze strany základní desky.

Pokud na vaší základní desce jsou jen porty Sata 2 bude maximální rychlost 3 Gb/s, což děleno 8 a převedeno na na MiB/s dá reálnou rychlost trochu pod 200MB/s. Setkal jsem se sice i s novějšími (zřejmě lepšími deskami), které dávali rychlost něco přes 200MB/s, ale to se zřejmě odvíjí od kusu a požitého řadiče - hardwaru.

Jestliže disponujete Sata 3, bude situace o něco veselejší a s výkonem 6 Gb/s se už dá leccos dělat (opět si můžete reálnou předpokládanou rychlost přepočítat a na 500MB/s by se to mělo s menší rezervou dostat..).

Pozor, pro SATA 3 při vyšších rychlostech je třeba mít i odpovídající datové kabely, certifikované pro tyto rychlosti. Ty jsou v podstatě jednou tak drahé jak ty obyčejné, ale na běžných vám to nepoběží..

V mém případě, Sata 3 nemaje, jsem zvolil koupi řadiče Kouwell PE-115, který je osazen dvěna SATA 3 porty a připojuje se do PCI Express X1 portu. Na ně jsem připojil stávající disky a bylo hotovo. Řadič přitom standardně používá režim disků AHCI, který může být v některých případech podstatný..

Jak zjistit nastavení výše uvedeného řadiče? Po spuštění počítače (na POST obrazovce) stiskněte CTRL + M. Dál se objeví nastavení řadiče (pole RAID 0 a 1, a také aktuální přenosové rychlosti rozhraní PCI-E a SATA 3 nebo 6 Gbps).

Bohužel jsem i tak zůstal na zhruba stejných rychlostech výkonu jako při připojení přes SATA 2. A v čem že je problém? Ve sběrnici PCI Express, která musí být alespoň standardu PCI Express 2.0 nebo vyšším (ve vyšším standardu se nyní snad ani nevyrábí). Obvyklá sběrnice PCI Express (verze 1) podporuje maximální rychlost 250 MB/s a novější PCI Express 2 pak rychlost max. 500 MB/s. Když k tomu ještě připočtete určitou režii přenosu dat, tak to je vcelku takové pomalé zvířátko..

Jak zjistíte maximální rychlostí vaší sběrnice PCI Express? Blbě. Řada výrobců to jednoduše neuvádí (pak s největší pravděpodobností očekávejte starší verzi) a novější revize jsou pak použity na nových základních deskách, kde se touto vyšší rychlostí výrobci obvykle chlubí.

V této souvislosti se také můžete narazit na označení rychlosti přenosu 2,5 GT/s resp. 5GT/s atp. GT/s je přitom zkratka GigaTransakce za sekundu a tak lidově řečeno uvádí počet transakcí za sekundu. Nikde ovšem není předem řečeno kolik dat je v takové transakci a tak se tato hodnota v podstatě násobí šířkou sběrnice, a pak znova přepočítává na hodnoty 250 MB/s resp 500 MB/s. K tomu si ještě připočtěme (resp. odečtěme) přepočet z MB/s na počítačové MiB/s a jsme spolu s nutnou režií (kolem 20%) na ne příliš úchvatných výsledcích naměřených na běžném počítači. ;-)

úterý 14. února 2012

Jak na GNOME 3 (1)

Pěkný návod na ovládání Gnome 3, které je v dnešní době mj. součástí testovací verze Debianu, najdete přímo na stránkách projektu

http://live.gnome.org/GnomeShell/CheatSheet

Kromě toho stojí za zmínku také instalace programu gnome-tweak-tool, který vám pomůže s jeho základním nastavením také některé prvky zpříjemňující přechod z předchozí verze Gnome.


Kromě toho také stojí za zmínku instalace balíčku gnome-shell-extensions, který je momentálně v unstable (ale není problém ho nainstalovat v testingu). Tento balíček vám mj. umožní vypnutí počítače kliknutím na ikonu uživatele vpravo nahoře.

středa 8. února 2012

Jak vytvořit Google účet s vlastním e-mailem

Pokud si chcete vytvořit účet Google a jako přihlašovací jméno si přejete mít svůj stávající e-mail (nevytvoří se tak účet na Gmailu), použijte pro vytvoření účtu odkaz https://accounts.google.com/newaccount?hl=cs.

Zdroj: http://www.expand2web.com/blog/create-google-account-without-gmail/

středa 18. ledna 2012

Jak smazat bránu IPv6

Špatně nastavenou bránu směrovače IPv6 smažete takto


ip -6 route del via xxxx:xxxx:xxxx::xxxx

Jak v přehrávači videa Youtube odstranit panel nástrojů

Do URL adresy vložené do stránky přidejte

&controls=0

celý kód by mohl vypadat třeba takto

<iframe src="http://www.youtube.com/embed/xxxxxxxx?rel=0&controls=0" allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" width="640"></iframe>

pátek 13. ledna 2012

Nepěkné písmo v Chrome v Debianu

Dnes mi vrtalo hlavou proč ten web vypadá v prohlížeči Google Chrome tak divně. Problém byl po chvíli zkoumání odhalen - na vině je vyhlazování písma, které z nějakého důvodu nefunguje.
Po chvíli hledání jsem našel i řešení problému spočívající ve vytvoření souboru ~/.fonts.conf do kterého je potřeba vložit zhruba toto:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>
 <match target="font" >
  <edit mode="assign" name="rgba" >
   <const>none</const>
  </edit>
 </match>
 <match target="font" >
  <edit mode="assign" name="hinting" >
   <bool>true</bool>
  </edit>
 </match>
 <match target="font" >
  <edit mode="assign" name="hintstyle" >
   <const>hintslight</const>
  </edit>
 </match>
 <match target="font" >
  <edit mode="assign" name="antialias" >
   <bool>true</bool>
  </edit>
 </match>
 <match target="font">
  <edit name="autohint" mode="assign">
   <bool>true</bool>
  </edit>
 </match>
</fontconfig>
Zdroj informací

https://gist.github.com/1375438

pátek 6. ledna 2012

Emaily a odmítnutá připojení

Když jsem dneska pátral proč se na poštovním serveru objevuje hláška

connect to aspmx5.googlemail.com[74.125.157.27]:25: Connection refused

nejprve jsem se domníval, že se se mnou emailový server Google odmítá bavit, nu co - on se nebaví se mnou, tak já se nebudu bavit ani s ním. Protože ovšem k tomuto odmítnutí nedával žádný racionální důvod, např. jste na blacklistu XY nebo prostě se s tebou nebavím, vrtalo mi to hlavou a nakonec se ukázalo, že je špatně nastavené to, čemu někteří lidé říkají firewall a já zas pro změnu záplata záplaty, na kterou jiná záplata nefungovala.

O tom zda je či není komunikace s poštovním serverem možná se můžete snadno přesvědčit zadáním

telnet aspmx5.googlemail.com 25

pokud se na uvedený port nepřipojíte, je chyba zpravidla někde na trase.

středa 4. ledna 2012

Jak zprovoznit Redmine pod Apache 2

Nejprve je potřeba naistalovat příslušnou obálku Rails pro Apache:
aptitude install libapache2-mod-passenger
Dál vytvořit symbolický odkaz z adresáře /var/www
cd /var/www
ln -s /usr/share/redmine/public/ redmine
Konečně vytvořit soubor s konfigurací např. /etc/apache2/conf.d/redmine.conf obsahující následující:
RailsEnv production
RailsBaseURI /redmine
Dál stačí restartovat Apache a Redmine najdete na adrese serveru za označením /redmine.

Jak předělat certifikát pro MS IIS k obrazu Apache

Dostal se mi do ruky certifikát s příponou .p12. Tento soubor je vytvořený pro a s pomocí Microsoft IIS, jak ovšem použít certifikát v Apache?

Soubor s certifikátem vytvoříte takto:

openssl pkcs12 -in certifikat.p12 -clcerts -nokeys -out cert.pem

Soubor se soukromým klíčem vytvoříte takto

openssl pkcs12 -in certifikat.p12 -nocerts -out key.pem

protože by nově vytvořený soubor s klíčem vyžadoval při spuštění/restartu Apache zadání zvoleného hesla, provedete jeho odstranění  následovně

openssl rsa -in key.pem -out key.pem

dál nezbývá než použít soubory key.pem a cert.pem přímo ve vaší instalaci Apache.

Zdroje informací
Moving SSL Certs from IIS to Apache

Wordpress aktualizace sítě webů

Po aktualizaci WordPressu je v případě tzv. multisite instalace dobré provést také aktualizaci sítě webů (nabídka Updates - Update Network). Ne zřídka se ovšem stává, že tato aktualizace odmítá proběhnout.

A kde že je problém? Kupodivu v nastavení /etc/hosts na počítači s intalací WordPressu. Zde je nutné úvést plné znění doménového jména počítače, tzn. na počítači majícím IP adresu např. 192.168.1.1 upravit řádek v souboru /etc/hosts takto

192.168.1.1 domena.cz

úterý 3. ledna 2012

Jak spustit grafickou aplikaci na monitoru vzdáleného počítače

Standardně by mělo po připojení přes SSH stačit zadat něco jako

export DISPLAY=:0.0

a pro odzkoušení zadat např. xclock, které spustí hodiny na monitoru vzdáleného počítače. V případě, že to ale nestačí, ale objeví se např. následující chybová hláška

No protocol specified
Error: Can't open display: :0.0

Je třeba ještě povolit ono spouštění z libovolného počítače, to se provede zadáním

xhost +

v konzoli přímo na vzdáleném počítači.

pondělí 2. ledna 2012

Jak vypnout kontrolu klíčů při připojení přes SSH

Pokud měníte nebo přeinstalováváte počítače v síti, může se při pokusu o připojení k SSH serveru vzdáleného počítače objevit na lokálním počítači tato chybová hláška

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
1b:00:9c:ea:0f:32:b0:a4:e2:b4:55:80:7d:ce:a2:42.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/martin/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending key in /home/martin/.ssh/known_hosts:1
RSA host key for 10.0.1.2 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.


inormující uživatele o té skutečnosti, že klíč vzdáleného počítače neodpovídá tomu předchozímu (známému) klíči a tak se může jednat o podvrh, přičemž je docela dobře možné, že se tento počítač vydává za ten předchozí.

To lze vyřešit smazáním příslušného konfliktního řádku na straně klienta, v mém případě to je první řádek souboru /home/martin/.ssh/known_hosts:1.  Další možnost spočívá ve zrušení kontroly klíčů. To se pravda nedoporučuje, ani není postup na první pohled úplně snadný. Řešení spočívá v úpravě souboru /etc/ssh/ssh_config, kde je třeba přidat/upravit tyto řádky:

StrictHostKeyChecking no
UserKnownHostsFile=/dev/null

První volba nevyžaduje při kontrole/přidání veřejných klíčů počítače interakci/potvrzení uživatele a automaticky tento klíč přidá. Druhá pak nastavuje soubor s klíči na /dev/null, tedy nově přidávané klíče jsou standardně zahazovány.

Zdroje informací
http://linuxcommando.blogspot.com/2008/10/how-to-disable-ssh-host-key-checking.html

Jak opravit IMAP v Thunderbirdu po aktualizaci NOD32

Po aktualizaci NOD32 se může stát, že v Thunderbiru přestane fungovat připojení pomocí protokolu IMAP. Postup k vyřešení: Restartovat počíta...