sobota 29. září 2012

Jak na hromadné přidání uživatelé databáze MySQL

K tomu se dá použít tento skript

#!/bin/bash

EXPECTED_ARGS=3
MYSQL=`which mysql`

Q1="CREATE DATABASE IF NOT EXISTS $1;"
Q2="GRANT ALL ON $1.* TO '$1'@'%' IDENTIFIED BY '$2';"
Q3="FLUSH PRIVILEGES;"
SQL="${Q1}${Q2}${Q3}"

$MYSQL -uroot -pHESLO -e "$SQL"


Kde HESLO nahraďte heslem uživatele root a soubor pojmenujte např. uzivatel_mysql. Zadáním

./uzivatel_mysql uživatel heslo

pak vytvoříte uživatele, databázi a nastavíte příslušná oprávnění.


Zdroj
http://jetpackweb.com/blog/2009/07/20/bash-script-to-create-mysql-database-and-user/

Žádné komentáře:

Okomentovat

Rychlé zablokování DOS útoku

 netstat -anp | grep 'tcp\|udp' | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n Vypíše seznam klientů s jejich...