úterý 28. dubna 2015

JQuery ve Wordpressu

Nainstalovat nějaký plugin pro vkládání vlastních skriptů, např.: WP Custom Header Footer.

Do hlavičky vložit něco jako:

jQuery(document).ready(function($) {
  $('body').html($('body').html().replace('Username','Jméno'));
  $('body').html($('body').html().replace('Password','Heslo'));
  $("input[name=login]").attr("value", "Přihlásit");
  $('body').html($('body').html().replace('Login with ','Přihlášení pomocí '));
  $('.site-info').html('<img src="/wp-content/uploads/2015/04/obrazek.jpg" style="width:auto;">');
});

čtvrtek 16. dubna 2015

Jak v Linuxu odstranit problém s velkým množstvím uložených souborů v Dropboxu

Linuxový klient služby Dropbox má standardně nastavené omezení, které mu umožňuje sledovat pouze 10 000 souborů. Pokud máte v Dropboxu uložených více souborů, může klient vypsat chybu "Dropbox can't monitor the filesystem". Chybu můžete v Linuxu Mint a Ubuntu odstranit následujícím příkazem:

echo fs.inotify.max_user_watches=100000 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf; sudo sysctl -p


středa 15. dubna 2015

Jak spojit WordPress a MoodleAneb ověřování uživatelů WP v Moodle

V Moodle  zapnout podporu přihlašování z externí databáze a zadat: Název DB, uživatele, heslo
Tabulka: wp_users
Pole uživatel: user_login
Pole hesla: user_pass
Formát hesla: wordpress (není v nabídce, nutno donastavit níže)

Mapování dat
Křestní jméno: firstname
Příjmení: lastname
E-mailová adresa: email

Nastavení formát hesla: wordpress
V souboru /auth/db/config.html  upravit toto

$passtype = array();
$passtype["plaintext"] = get_string("plaintext", "auth");
$passtype["md5"] = get_string("md5", "auth");
$passtype["sha1"] = get_string("sha1", "auth");
$passtype["internal"] = get_string("internal", "auth");
echo html_writer::select($passtype, "passtype", $config->passtype, false);


na toto

$passtype = array();
$passtype["plaintext"] = get_string("plaintext", "auth");
$passtype["md5"] = get_string("md5", "auth");
$passtype["sha1"] = get_string("sha1", "auth");
$passtype["internal"] = get_string("internal", "auth");
$passtype["wordpress"] = "wordpress";
echo html_writer::select($passtype, "passtype", $config->passtype, false);


Soubor /auth/db/auth.php

Najít toto


if ($this->config->;passtype === 'md5') {   // Re-format password accordingly

$extpassword = md5($extpassword);

} else if ($this->config->;passtype === 'sha1') {
$extpassword = sha1($extpassword);
}


A za tento text přidat:

else if ($this->config->passtype === 'wordpress') {
require_once( '/var/www/nejaka-ta-cesta/wp-includes/class-phpass.php');
$hash = new PasswordHash(8, true);
$rs = $authdb->Execute("SELECT * FROM {$this->config->table} WHERE {$this->config->fielduser} = '".$this->ext_addslashes($extusername)."'");

$check = $hash->CheckPassword( $extpassword, $rs->fields["user_pass"]);
return $check;
}


dál najít select co se stará o donastavení jména, příjmení a emailu, text:

            $select = implode(', ', $select);
            $sql = "SELECT $select
                      FROM {$this->config->table}
                     WHERE {$this->config->fielduser} = '".$this->ext_addslashes($extusername)."'";


změnit na:

            $sql = "SELECT u1.user_email email, m1.meta_value firstname, m2.meta_value lastname FROM {$this->config->table} u1
JOIN wp_usermeta m1 ON (m1.user_id = u1.id AND m1.meta_key = 'first_name')
JOIN wp_usermeta m2 ON (m2.user_id = u1.id AND m2.meta_key = 'last_name')
WHERE u1.{$this->config->fielduser} = '".$this->ext_addslashes($extusername)."'"; 


Další info

http://blog.giuseppeurso.net/moodle-and-wordpress-single-sign-on-in-20-minutes-part-1/

pátek 10. dubna 2015

Jak nainstalovat Javu v Debianu

Postup

Stáhnout Java JDK

mkdir /opt/jdk
tar -zxf jdk-8u5-linux-x64.tar.gz -C /opt/jdk
update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk/jdk1.8.0_05/bin/java 100
update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk/jdk1.8.0_05/bin/javac 100
update-alternatives --display java
update-alternatives --display javac


Aktualizace

update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk/jdk.new.version/bin/java 110
update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk/jdk.new.version/bin/javac 110
update-alternatives --remove java /opt/jdk/jdk.old.version/bin/java
update-alternatives --remove javac /opt/jdk/jdk.old.version/bin/javac
rm -rf /opt/jdk/jdk.old.version


Návod zde
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-manually-install-oracle-java-on-a-debian-or-ubuntu-vps

Jak opravit IMAP v Thunderbirdu po aktualizaci NOD32

Po aktualizaci NOD32 se může stát, že v Thunderbiru přestane fungovat připojení pomocí protokolu IMAP. Postup k vyřešení: Restartovat počíta...