sobota 29. září 2012

Jak na hromadné přidání uživatelé databáze MySQL

K tomu se dá použít tento skript

#!/bin/bash

EXPECTED_ARGS=3
MYSQL=`which mysql`

Q1="CREATE DATABASE IF NOT EXISTS $1;"
Q2="GRANT ALL ON $1.* TO '$1'@'%' IDENTIFIED BY '$2';"
Q3="FLUSH PRIVILEGES;"
SQL="${Q1}${Q2}${Q3}"

$MYSQL -uroot -pHESLO -e "$SQL"


Kde HESLO nahraďte heslem uživatele root a soubor pojmenujte např. uzivatel_mysql. Zadáním

./uzivatel_mysql uživatel heslo

pak vytvoříte uživatele, databázi a nastavíte příslušná oprávnění.


Zdroj
http://jetpackweb.com/blog/2009/07/20/bash-script-to-create-mysql-database-and-user/

Jak na hromadné přidání uživatelé do systému

V tom vám pomůže následující skript:

#!/bin/bash
useradd -m -p zakódované_heslo uzivatel1

useradd -m -p zakódované_heslo uzivatel2

Zakódované heslo přitom zjistíte zadáním tohoto příkazu

perl -e 'print crypt("heslo", "salt"),"\n"'

Kde slovo heslo nahraďte vlastním heslem.

Zdroj
http://www.cyberciti.biz/tips/howto-write-shell-script-to-add-user.html

neděle 23. září 2012

Moodle Benchmark

Pokud chcete otestovat rychlost vašeho Moodle, pak zkuste tento skript. Soubor je třeba umístit do adresáře Moodle, tzn. na úroveň souboru config.php.

Referenční výstup

Test výkonu Moodle

Následující hodnoty jsou za 1 sekundu.

  • 3674000 volání funkcí [Výkon CPU]
  • 101000 16KB souborů přečtených z disku (cache) [Rychlost čtení pevného disku nebo diskového pole]
  • 22000 regulárních výrazů s 1KB textu
  • 2100 16KB souborů zapsaných na disk počítače (cache) [Rychlost zápisu pevného disku nebo diskového pole]
  • 5660 volání get_record s databází [Rychlost čtení dat z databáze]
  • 200 volání insert_record s databází [Rychlost zápisu dat do databáze]
  • 270 volání update_record s datbází [Rychlost aktualizace dat v databázi]

Zdroje
Skript převzatý z této stránky: http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=57028

Jak opravit IMAP v Thunderbirdu po aktualizaci NOD32

Po aktualizaci NOD32 se může stát, že v Thunderbiru přestane fungovat připojení pomocí protokolu IMAP. Postup k vyřešení: Restartovat počíta...