středa 27. června 2012

Jak správně připojit sdílený prostředek Windows

Možností je jistě více, pokud ale chcete připojit sdílený prostředek po startu počítače a nastavit práva pouze na určitého uživatele, pak můžete postupovat třeba takto.

Do /etc/fstab zadat řádek, např.:

//192.168.1.1/public /zalohy cifs uid=uzivatel,gid=skupina,dir_mode=0700,file_mode=0700,password=  0  0

Kde jednotlivé parametry znamenají následující:
uid = jméno uživatele na kterého se nastaví přístupová práva
gid = jméno skupiny na kterou se nastaví přístupová práva
dir_mode a file_mode = představuje nastavení práv k adresářům a souborům, 7 znamená všechna práva, 0 je naopak bez jakýchkoliv práv, poslední tři čísla odpovídají obvyklému schématu Uživatel - Skupina - Ostatní
password = představuje prázdné heslo pro přístup do veřejně přístupného prostoru bez dotázání se na heslo uživatele

Žádné komentáře:

Okomentovat

Rychlé zablokování DOS útoku

 netstat -anp | grep 'tcp\|udp' | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n Vypíše seznam klientů s jejich...