čtvrtek 25. října 2012

Jak na hosting 1

Taková ukázka (neříkám, že ideální) jak pracovat s parametry PHP jednotlivých domén může (nemusí) vypadat takto (převzato odjinud a poznamenáno na věčné časy).

<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin     info@server.cz

        ServerName server.cz
        ServerAlias www.server.cz


        DocumentRoot    /var/www/xxx/www

        <Directory /var/www/xxx/www>
            Options -Indexes
            AllowOverride All
            Order deny,allow
            Allow from all
        </Directory>

        php_admin_value  open_basedir         /var/www/xxx/
        php_admin_value  session.save_path    /var/www/xxx/tmp/
        php_admin_value  error_log            /var/www/xxx/error-php.log
        php_admin_value  upload_tmp_dir       /var/www/xxx/tmp/
        php_admin_value  sendmail_path        "/usr/sbin/sendmail -t -i -f no-reply@server.cz"
        php_admin_value  upload_max_filesize  32M
        php_admin_value  max_file_uploads     20
        php_admin_value  max_execution_time   30
        php_admin_value  memory_limit         256M
        php_admin_value  post_max_size        32M
        php_admin_flag   allow_url_fopen      Off
        php_admin_flag   register_globals     Off
        php_admin_flag   display_errors       Off

        ErrorLog /var/wwwxxx/error-apache.log
        CustomLog /var/www/xxx/access.log combined
        LogLevel error
</VirtualHost>

Žádné komentáře:

Okomentovat

Jak opravit IMAP v Thunderbirdu po aktualizaci NOD32

Po aktualizaci NOD32 se může stát, že v Thunderbiru přestane fungovat připojení pomocí protokolu IMAP. Postup k vyřešení: Restartovat počíta...