středa 24. listopadu 2010

Apache x public_html x PHP

Pokud se vám stane, že server Apache odmítá interpretovat PHP kód v domovských adresářích uživatelů (místo přeložení souboru dojde k jeho stažení), pak se podívejte do souboru /etc/apache2/mods-enabled/php5.conf a zakomentujte řádky:

   <IfModule mod_userdir.c>
       <Directory /home/*/public_html>
           php_admin_value engine Off
       </Directory>
   </IfModule>


Je to taková fičůrka, která vás jistě rozmrzí. ;-)

Čeština v MySQL

přidat do /etc/mysql/my.cnf do bloku [mysqld]

default-character-set = utf8  
default-collation = utf8_czech_ci

Žádné komentáře:

Okomentovat

Jak nainstalovat plugin Skype Meetings

Skype pro firmy (Skype for Business) umožňuje používat ke komunikaci také plugin Webové schůzky, díky kterému se můžete připojit k naplánova...