úterý 22. října 2013

R - vstup dat (4)

Nastavení pracovního adresáře s daty

setwd("c:/nejaky_adresar")
Vstupní data - oddělovač mezera nebo tabelátor (data1.csv)

Soubor s nějakým textem nahoře
a další řádek popisků
id pohlavi vyska vaha
1     muz     173    75
2    zena    165    50
3    muz    185    80Načtení obsahu souboru, vykreslení dat a statistika


read.table("data1.csv",skip=2,header=TRUE)
data=read.table("data1.csv",skip=2,header=TRUE)
attach(data)
summary(data)
plot(vyska~pohlavi)


Vstupní data s jiným oddělovačem (data2.csv)

Soubor s nějakým textem nahoře
a další řádek popisků
id;pohlavi;vyska;vaha
1;muz;173;75
2;zena;165;50
3;muz;185;80


Načtení dat s jiným oddělovačem

read.table("data2.csv",skip=2,header=TRUE,sep=";")


Datový soubor bez hlavičky (data3.csv)

Autor souboru je neznamy a nenese zadnou odpovednost za data
v souboru obsazena
1: muz: 173: 75
2: zena: 165: 50
3: muz: 185: 80
4: muz: 181: 100
5: zena: 158: 67


Načtení dat a nastavení názvů sloupců

read.table("data3.csv",skip=2,sep=":")
kamaradi=read.table("data3.csv",skip=2,sep=":")
colnames(kamaradi) <- c("id", "pohlavi", "vyska", "vaha")
kamaradiŽádné komentáře:

Okomentovat

Rychlé zablokování DOS útoku

 netstat -anp | grep 'tcp\|udp' | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n Vypíše seznam klientů s jejich...