čtvrtek 31. října 2013

R - sada příkladů 1

Vstupní data (názory na film podle pohlaví)

pohlavi nazor
0 0
0 0
1 0
0 2
0 1
0 1
0 4
0 4
1 1
0 1
1 4
1 4
0 1
1 4
1 1
1 0
1 2
0 2
1 0
1 2
1 0
1 0
1 0
0 3


Načtení dat

setwd("adresář")
filmy = read.table("1.csv", header=TRUE)
filmy <- read.table("1.csv", header=TRUE)

Řádek vs. sloupec

filmy[1,]
filmy[,1]
filmy[1:5,]

Výběr proměnné, která nás zajímá

nazor <- filmy$nazor

Absolutní četnosti

table(nazor)

Hezčí pojmenování polí

filmy <- transform(filmy, pohlavi=factor(pohlavi, levels=0:1,labels=c("Žena", "Muž")))
filmy <- transform(filmy, nazor=factor(nazor, levels=0:4,labels=c("--", "-","0","+","++")))

Základní statistiky

nazor <- filmy$nazor
absCet=table(nazor)
relCet=prop.table(absCet)
procenta=round(relCet*100,2)

Graf absolutní/relativní četnosti

par(mfrow=c(1,2))
barplot(absCet, xlab="Názor",ylab="Četnost")
barplot(relCet, xlab="Názor",ylab="Relativní četnost")

Kumulativní absolutní a relativní četnosti

kumul.absCet <-cumsum(absCet)
kumul.relCet <-cumsum(relCet)
kumul.procenta <-round(kumul.relCet*100,2)

ukazat=rbind(kumul.absCet, kumul.relCet, kumul.procenta)
print(ukazat,digits=2)

Bodový a výsečový graf

par(mfrow=c(1,2))
dotchart(relCet,xlab="Relativní četnost")
pie(absCet)
pie(absCet,labels=procenta)
pie(absCet,labels=paste(c("--","-","0","+","++")," (",procenta,"%)"))

Kumulativní sloupcový graf

barplot(matrix(relCet,ncol=1)
barplot(matrix(relCet, ncol=1),legend.text=names(relCet))
barplot(matrix(relCet, ncol=1),legend.text=names(relCet),xlab="Názor", ylab="Kumulativní relativní četnosti")Žádné komentáře:

Okomentovat

Jak opravit IMAP v Thunderbirdu po aktualizaci NOD32

Po aktualizaci NOD32 se může stát, že v Thunderbiru přestane fungovat připojení pomocí protokolu IMAP. Postup k vyřešení: Restartovat počíta...