pondělí 4. listopadu 2013

R - graf kvadratické funkce, barvy


Vstupní datax=seq(-2,2,0.2)
a=1
b=0
c=0
y=a*x*x+b*x+c

Tabulka a graf

tabulka=data.frame(x,y)
plot(tabulka)
title("Kvadratická funkce")
legend("topright","y=ax^2+bx+c")


Barvy

par()
par(col.lab="blue")
par(col.main="red")

Symboly

plot(tabulka,pch=12)

par(bg="yellow")
text(0,1,"fdssfd")Zdroj
http://www.statmethods.net/advgraphs/parameters.html

Žádné komentáře:

Okomentovat

Jak nainstalovat plugin Skype Meetings

Skype pro firmy (Skype for Business) umožňuje používat ke komunikaci také plugin Webové schůzky, díky kterému se můžete připojit k naplánova...